Antal Mádl: Nikolaus Lenau

Quelle: Bibliothek.hu

Nikolaus Lenau egyike a legismertebb Duna menti sváboknak, egészen biztosan a legjelentõsebb Duna menti sváb költõ Mádl Antal könyvében többek között Lenau korát, az õt ért hatásokat és munkásságának késõbbi hatását vizsgálja.

lenau360

Nikolaus Lenau 1802-ben, a bánáti Csatádon született. 1819-tõl többnyire Bécsben élt, ahol irodalmi munkásságának nagy része született. Ausztria egyik legnagyobb 19. századi költõje lett, mûvei ugyanazt a világfájdalmat fejezik ki, mint Byronéi.

Mádl Antal könyve elsõsorban nem Lenau-mûvek elemzéseit közli, hanem azzal a kulturális és irodalmi környezettel foglalkozik, amelyben létrejöttek. Az elsõ fejezet a lenau-i kor osztrák kulturális életét mutatja be, a második a költõ hatásairól ír, ebben egyebek közt a tokaji bor és Amerika is említésre kerül. Lenau kortársainak, követõinek és a Lenau-kutatásnak is szentelt egy-egy fejezetet a szerzõ.

A könyvet azoknak ajánljuk, akik valamelyest ismerik Lenau műveit és többet szeretnének megtudni azok hátterérõl.

Antal Mádl: Nikolaus Lenau: und sein kulturelles und politisches Umfeld (Nikolaus Lenau: kulturális és politikai környezete)
München : IKGS, 2005.
415 o.
Nyelv: német

Magyarwechsle die Sprache

Schlagwörter:

Zum Thema:

© 2004 - 2022 • Ungarndeutsches Kultur- und Informationszentrum, alle Rechte vorbehalten!
logo