Takarékos költségvetés a Kulturális Bizottságnál

Forrás: Zentrum

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának Kulturális Bizottsága 2009. évi első, február 10-én tartott ülésén legfontosabb napirendi pontként a bizottság költségvetését tárgyalta. “Takarékos költségvetésünk lesz” – így kezdte beszámolóját az MNOÖ költségvetési tervéről és a Kulturális Bizottság számára rendelkezésre álló büdzséről Heinek Ottó, az MNOÖ elnöke.

A bizottságnak ebben a költségvetési évben 2,1 millió forint áll rendelkezésére. Ez az összeg 400 ezer forinttal kevesebb az előző évinél. A Kulturális Bizottság 1,4 millió forintról már korábban döntést hozott, mivel a Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Tanácsa (Landesrat Ungarndeutscher Chöre, Kapellen und Tanzgruppen, Landesrat) évente 700 ezer forint, az Egyesület a Magyarországi Német Nyelvű Amatőr Színjátszásért (Förderverein für Deutschsprachiges Laientheater in Ungarn) 150 ezer forint támogatásban részesül, a Magyarországi Németek Házának kulturális programjaira 300 ezer forintot bocsátanak rendelkezésre, míg a minden év májusában megrendezésre kerülő Országos Szavaló- és Prózamondó Verseny 80 ezer forint támogatást kap. Összesen 870 ezer forintról dönthet szabadon a bizottság. Ezzel az összeggel rendezvények, kiadványok stb. támogatására van lehetőség.

Második napirendi pontként a Magyarországi Németek Országos Gáláját értékelte a bizottság. Valamennyi bizottsági tag gratulált a szervezőknek, valamennyien egyetértettek abban, hogy a 2009-es gála az utóbbi évek legjobbja volt. Üdvözölték azt a kezdeményezést, hogy idén bajai, pécsi, mohácsi és csolnoki diákok tájnyelvi történetekkel ill. népdalokkal léptek fel, melyekkel a Kongresszusi Központ nézőközönségénél is nagy tetszést arattak. Englenderné Hock Ibolyát ismételten felkérik, hogy jövőre is állítsa össze az “Erbe der Großeltern” (A nagyszülők öröksége) című műsorszámot, lehetőséget biztosítva a fiataloknak, hogy tudásukat nagy közönség előtt is megmutathassák. Dicséretet kapott valamennyi fellépő kultúrcsoport és szólista is. Takarékossági okokból a gála szünetében elmaradt a fogadás, ezzel jelentősen csökkentek a rendezvény költségei. Idén az előcsarnok képernyőin a Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ által kezdeményezett és összeállított montázs volt látható a gála programjával, a BlickPunkt – Képek versenye pályázatra való felhívással, valamint a www.zentrum.hu portál reklámjával. Megfontolandó, hogy ezen minta alapján a jövőben a fellépő csoportok is kiállítás formájában mutassák be magukat, illetve hogy kisebb zenekarokat is meghívást kapjanak, hogy a vendégeket a műsor előtt és a szünetben szórakoztassák. Nyitva maradt a kérdés, hogy a gála 2010-ben is a Kongresszusi Központban kerül-e megrendezésre. Erről az év folyamán születik döntés.

A bizottság ezt követően elfogadta szervezeti és működési szabályzatát, illetve előzetes döntést hozott a Pécsi Német Önkormányzat által a Pécsi Püspökség jubileuma alkalmából szervezett, a Magyarországi Német Színház (Deutsche Bühne Ungarn) és a Koch Valéria Iskolaközpont diákjai közreműködésével Szekszárd, Liptód és Pécs kálváriadombjain bemutatandó passiójáték támogatásáról.

Erdei Ferenc, a Kulturális Bizottság elnöke közölte a jelenlevőkkel, hogy a Landesrat február végén elnökséget választ, javasolta, hogy a következő ülésre hívják meg a tanács megválasztott elnökét, hogy beszámoljon a szervezet jövőbeli terveiről.

Deutschválts nyelvet

Címkék:

Kapcsolódó cikkek:

© 2004 - 2020 • Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ, Minden jog fenntartva!
logo