Nyelvjárások, nyelvváltozás és nyelvi kapcsolatok Nyugat-Magyarországon – előadás az MNH-ban

Forrás: Zentrum

A Fiatal Tudósok a Magyarországi Németek Házában sorozat keretében 2011 január 18-án Unger Bernadett tartott előadást a nyugat-magyarországi németségnél megfigyelhető nyelvjárásokról, nyelvi kapcsolatokról és a nyelv változásairól. Unger Bernadett, az ELTE Germanisztikai Intézetének tudományos munkatársa, maga is a vizsgált régióból származik.

unger

Unger hat nyugat-magyarországi települést kíván megvizsgálni a nyelvjáráshasználat szempontjából. Eddig két helyen, Rábafüzesen és Pornóapátiban készített felvételeket. Szinkron és diakron vizsgálatokat egyaránt végzett.

A nyugat-magyarországi németség helyzete különleges, mivel a többi magyarországi némettel ellentétben nem alkotnak nyelvi szigetet, folyamatos kapcsolatban vannak Ausztriával. Az ottani nyelvjárások megfelelnek a határon túliaknak: a térségben beszélt nyelv a délbajor és a középbajor dialektus keveréke.

Kutatásában Unger többek között vizsgálta, mennyire egységesek a helyi nyelvjárások, milyen változások mentek végbe az elmúlt évtizedekben, mennyire jellemző a nyelvváltás. Eddig öt személytől gyűjtött adatokat, három rábafüzesi, kettő pornóapáti. Többségük az idősebb generációhoz tartozik. A szabad beszélgetés mellett Unger interjúkat készített, kérdőíveket és az ún. Wenker-mondatokat használta.

A szinkron összehasonlítás során kiderült, hogy a helyi dialektusokban mindkét ausztriai dialektus elemei megfigyelhetők, egyértelmű dominanciát nm lehet megállapítani. A diakron elemzés kimutatta, hogy a nyelvjárások 60 százalékban változatlanok, a változások más nyelvi variánstól is származhatnak.

A nyelvi kapcsolatok elemzése megmutatta, hogy a régióban beszélt nyelvek kölcsönösen hatnak egymásra, például szóátvételek útján.

Unger Bernadett folytatni szeretné kutatásait, további felvételeket készítene, több települést vonna be a vizsgálatba és más korcsoportokhoz tartozó adatszolgáltatókkal is felvenné a kapcsolatot.

Deutschválts nyelvet

Címkék:

Kapcsolódó cikkek:

© 2004 - 2020 • Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ, Minden jog fenntartva!
logo