“Koch Valéria-díj” 2012 – Kiírás

Forrás: LdU

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának Oktatási Bizottsága javaslatokat vár a 2012-es Koch Valéria-díj odaítélésére. A díj célja három, a középiskola utolsó két évfolyamának egyikébe járó magyarországi német diák jutalmazása kiemelkedő iskolai teljesítményükért és a kisebbséghez kötődő tevékenységükért, illetve egy a felsőoktatásban frissen végzett magyarországi német bachelor- vagy mesterképzésben végző hallgató díjazása kiváló, magyarországi német témát feldolgozó szakdolgozatáért, aki tanulmányait 2011-ben fejezte be.

Középiskolások esetében a nevezés az érintett oktatási intézmény feladata, a felsőoktatási intézményben végzettek esetében azon tanszéké, amelynek a diplomamunkát benyújtották. Több pályázó esetében az MNOÖ arra kéri az intézményeket, hogy hozzanak előzetes döntést és állítsanak fel sorrendet a jelöltek között. A díjak megosztására nincs lehetőség. Figyelembe kell venni, hogy Koch Valéria-díjjal csak a magyarországi német kisebbség tagjait tüntethetik ki.
A javaslathoz a következő mellékleteket kell csatolni:

a) rövid életrajz (nem táblázatos formátumban!) a német nemzetiségi területen kifejtett tevékenység leírásával

b) lakóhely német kisebbségi önkormányzatának vagy egy magyarországi német egyesület ajánlása

c) friss diplomások esetében a szakdolgozat és annak konzulensi értékelése

d) középiskolások esetében a legutóbbi év végi bizonyítvány másolata (feltétel a jó tanulmányi eredmény, kiemelkedő teljesítmény német nyelv és irodalom és népismeret tantárgyakban, példás magatartás és szorgalom), továbbá egy 2-3 A4-es oldalnyi terjedelmű esszé, “Mit jelent számomra magyarországi németnek lenni” címmel

e) pályázó otthoni címe, telefonszáma, e-mail címe

A javaslatokat német nyelven, 2011. október 15-ig az MNOÖ Hivatalának (1537 Budapest, Pf. 348.) kell benyújtani. A kiválasztáshoz tartozik a középiskolások esetében egy elbeszélgetés is, melyre a jelölteket a beküldési határidőt követően hívják meg.
A díjak átadására az MNOÖ 2012. évi Országos Gáláján, a Magyarországi Német Önkormányzatok Napján Pécsett kerül sor.

Deutschválts nyelvet

Címkék:

Kapcsolódó cikkek:

© 2004 - 2022 • Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ, Minden jog fenntartva!
logo