Gerhard Seewann: Geschichte der Deutschen in Ungarn, 1-2. kötet

Forrás: Bibliothek.hu

A magyarországi német történelemrõl több összefoglalót is írtak. Sok közülük viszonylag rövid, másokat olyan szerzõk írtak, akik a kérdést csak részben tudták Magyarországon kutatni. Gerhard Seewann 2007 óta tanszékvezetõ a Pécsi Tudományegyetemen, és a téma egyik legelismertebb szakértõje. Új könyve nem csak nagy terjedelme miatt jelentõs.

seewann360

A kiadvány két vastag kötetben jelent meg. Az elsõ kötet az 1860-ig tartó történelemmel foglalkozik, azaz a kiegyezés elõzményeiig, a második a 2006-ig, azaz csaknem a mai napig tartó idõszakkal. Az elsõ kötet súlypontjai a középkori telepítések, a török kor és az azt követõ idõk, a reformkor, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc és a neoabszolutizmus kora. A tények puszta közlése helyett a szerzõ az intézkedések mögötti indíttatásokat is elmagyarázza, számos szempontból elemzi az eseményeket

A második kötet fejezetei megfelelnek az újabb magyar történelem korszakainak: ezek határozták meg a magyarországi németek történelmét is. A kötet behatóan foglalkozik a kisebbségi jogokkal, a magyarországi németség szervezeteivel és a sorscsapásokkal, amelyeket a népcsoport elszenvedett. A kiadvány távolról sem kíván politizálni, de az utolsó fejezetekben leírt problémák ma is aktuálisak.

Ugyan még friss megjelenés, Seewann mûve máris a magyarországi németség alapművei közé tartozik. Akik e nemzetiség történelmével kívánnak foglalkozni, nem kerülhetik meg ezt a mûvet.

Gerhard Seewann: Geschichte der Deutschen in Ungarn (A magyarországi németek története)
1. kötet: Vom Frühmittelalter bis 1860 (A kora középkortól 1860-ig)
2. kötet: 1860 bis 2006 (1860-tól 2006-ig)
Marburg : Herder-Institut, 2012.
(Studien zur Ostmitteleuropaforschung ; 24/1)
540+644 o. : ill.
Nyelv: német

Deutschválts nyelvet

Címkék:

Kapcsolódó cikkek:

© 2004 - 2022 • Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ, Minden jog fenntartva!
logo