MNOÖ Hivatala költségvetési és gazdálkodási referensi állásának kiírása

Forrás: LdU

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Hivatalának vezetője a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153.§ (4) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Hivatala gazdasági csoport költségvetési és gazdálkodási referens munkakör helyettesítésben történő betöltésére.

A jogviszony időtartama: határozott idejű, helyettesítés időtartamára
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 1026 Budapest, Júlia u. 9.

A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok:
A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és költségvetési szervei költségvetési tervezési és beszámolási feladataiban közreműködés, az államháztartáson belülről és kívülről kapott támogatások igénylésének és elszámolásának elkészítése, könyvelési és házipénztári feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései, valamint a belső szabályozás az irányadók. A 2014. évi általános nemzetiségi önkormányzatok választása után a jogviszony közszolgálati jogviszonnyá alakul át.

Pályázati feltételek:

 • középiskolai végzettség és emellett pénzügyi-számviteli képesítés
 • költségvetési területen szerzett, – legalább egy év szakmai gyakorlat
 • felhasználói szintű számítógépes ismeret
 • büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • a német nemzetiséghez való kötődés
 • főiskola, felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettség
 • államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés. Ebben az esetben a pályázónak szerepelnie kell a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel
 • önkormányzati költségvetési szervnél szerzett szakmai tapasztalat

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • jártasság integrált pénzügyi szoftverek alkalmazásában
 • német nyelv ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • iskolai végzettséget, képzettséget és engedélyt igazoló okiratok másolata,
 • előnyként megjelölt feltételek igazolása,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2014. június 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. május 15.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton a pályázat benyújtási határidejéig beérkezőleg, a pályázatnak a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Hivatala postacímére történő megküldésével (1537 Budapest, Pf. 348.) történik. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „költségvetési és gazdálkodási referens”.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. május 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
• www.ldu.hu
• www.zentrum.hu
• Neue Zeitung hetilap

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóthné Szabó Ildikó a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Hivatala gazdasági vezetője (elérhetőség: tothneildiko@ldu.hu telefon: +36-1/212-9151) nyújt.

Deutschválts nyelvet

Címkék:

Kapcsolódó cikkek:

© 2004 - 2020 • Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ, Minden jog fenntartva!
logo