Szűzanya-oszlopot szentelnek fel a fertőrákosi búcsún

Forrás: Zentrum

2014. május 31-én 16.00 órakor a fertőrákosi templomban, a templom búcsúnapjának, Jézus Krisztus Mennybemenetele (Áldozócsütörtök) előestéjén német nyelvű búcsúi ünnepi szentmisét tartanak. Közreműködik a Német Dal- és Kultúregyesület kórusa Harcz Katalin vezetésével.
A szentmisét követően (kb. 17.00-kor) a templom melletti kis téren Kálmán Imre soproni és Butsy Lajos fertőrákosi főtisztelendő plébános urak felszentelik az 1930-as években villám sújtotta és a fertőrákosi Német Önkormányzat által az enyészettől az utókornak megmentett, teljes körűen restauráltatott „Mennyek Királynő Asszonya oszlopot”.
Ezután követően 17.30-kor az alsó városfal előtti „Madonna-téren” a hazalátogató volt rákosiak ill. leszármazottaik jelenlétében, akiket a „Kroisbacher Heimatverein”, azaz a „Rákosi Szülőföld Egyesület” fog össze, koszorúzást tartanak az 1946-ban hazánkból-hazájukból elűzött rákosi németek emlékművénél.
Végül a Puskás Sörkertben estébe nyúló német kulturális program veszi kezdetét a rákosi német dalegylet, a Rákosi Fúvósok és a Söhnstetteni Fúvószenekar (Németország) részvételével.

Az idei búcsú kiemelkedő eseménye a Szűzanya-oszlop felszentelése lesz. Amikor a török idők utáni évtizedek három nagy győri építő-püspöke: Széchényi György, Keresztély Ágost és legfőképp Zichy Ferenc püspök a győri székesegyház újjáépítésével párhuzamosan községben a mai formájában felépíttették nyári rezidenciájukat, a mezővárosi rangú Rákos templomának újjáépítését, bővítését és belső megújítását is elvégeztették. Ebben a győri székesegyházban dolgozó, a művész-mesteremberek alkotóműhelyében alkotó és az ezekhez tartozó művészek-mesterek vettek részt, amit a két templombelső stílusjegyeinek és díszítőelemeinek feltűnő hasonlósága is igazol.
Mária Terézia rendeletére a lakott belterületen lévő temetőket járványügyi okokból meg kellett szüntetni, így a templomot addig körülvevő temetőt is felszámolták, s városfalon kívül nyitották meg az új, ma is működő temetőt. A templom körüli „pusztává vált” tér díszítésére ekkor, az 1800-as századforduló éveiben állítottak fel a templom déli oldalán egy Nepomuki Szent János oszlopot, az északi oldalon pedig egy Szűzanya oszlopot, mely mögé egy vadgesztenye fát is ültettek.
Az 1930-as években egy nyári zivatar során aztán villám sújtott az időközben nagyra nőtt fába is. A villám az oszlopot ketté, a Szűzanya-szobrot pedig darabokra törte. A rákosi hívek ezt soha nem újították meg, helyette vettek egy lourdes-i Szűzanya szobrot, amelyet a templom oldalbejárója barlangszerűvé alakított falfülkéjében ma is köszönti a templomba lépőt.

A Fertőrákosi Német Önkormányzat egyik fő célja a rákosi németség kulturális hagyományainak ápolása és megőrzése. Ehhez a nyelv, az ének és zene mellett az építészeti emlékek ápolása is szorosan hozzátartozik, amit immár közel 20 esztendeje folyamatosan megtesz. Mintegy 8 évvel ezelőtt teljesen váratlanul és véletlenül bukkantak rá az időközben elkallódott Szűzanya szobor talapzatára és az oszlop hengeres testére a plébánia udvarán. Azóta több hosszabb-rövidebb megszakítással a megújításhoz szükséges források előteremtésén dolgozott a testület, ami végre sikerült is. A közel 1,5 millió Ft-os beruházáshoz Fertőrákos Község Önkormányzata és a steinheimi „Fertőrákosi Szülőföld Egyesület” is hozzájárult.

Az oszlop talapzata és az oszlophenger eredeti, az oszlopot koronázó szobor, amely a megkoronázott Istenanyát és a kezét áldásra emelő szintén koronás Kisjézust ábrázolja, a korban ugyan fiatalabb, de stílusában illeszkedő sopronkövesdi, út menti Mária-szobor után készült másolat.
A talapzatra az alábbi szöveg kerül: Mennyek Királynő Asszonya oszlop. Helyreállíttatta a Német Önkormányzat Fertőrákos Község Önkormányzata és a Fertőrákosi Szülőföld Egyesület (Steinheim am Albuch, Németország) támogatásával. Újjászenteltetett 2014. 05. 31-én „Isten Fia dicsőségére és Szűz Mária Istenanya tiszteletére.”
Kérjük a Szűzanyát, Szent Fiánál s az Atya Istennél járjon közbe értünk, családunkért, községünkért, bármily anyanyelvű honfitársainkból álló nemzetünkért, s az egész emberiségért a Szentlélek megerősítő kegyelmével. Ámen.

Deutschválts nyelvet

Címkék:

Kapcsolódó cikkek:

© 2004 - 2022 • Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ, Minden jog fenntartva!
logo