1989-2014: 25 éves a Magyarországi Német Fiatalok Közössége

Forrás: GJU

Szinte hihetetlen, hogy szalad az idő, de valóban, 1989 szilveszter estéjén alapították meg a Magyarországi Német Fiatalok Közösségét (Gemeinschaft Junger Ungarndeutscher, GJU), azaz immár 25 éve. Ez elég ok arra, hogy röviden visszatekintsünk a múltra, az alapítás időszakára és megemlékezzünk a jubileumi évről.

„Gemeinschaft Junger Ungarndeutscher gegründet” („Megalakult a Magyarországi Német Fiatalok Közössége”) címmel jelent meg a Neue Zeitungban az első cikk a GJU-ról, mindössze hét nappal az alapítást követőn, amelyet mérföldkőnek tekinthetünk a német nemzetiség – és a magyarországi német fiatalok – életében. Egy egyesületbe tömörültek olyan fiatalok, akik a korábbi évek országos ifjúsági táboraiban ismerkedtek össze, közös célok és új projektek megvalósítása érdekében.

GJU-Gründung 1989-mit Radnai und Segner

A 20. század utolsó évtizede az egyesületalapítások jegyében telt, ami növelte az egyes nemzetiségek fennmaradási esélyét, hiszen biztosította a hagyományok, a nyelv, az ének- és a tánckincs megőrzését és továbbörökítését a következő nemzedékek számára.
Az akkor kitűzött – és az alapszabályban rögzített – célok tekintetében a Magyarországi Német Fiatalok Közössége ténylegesen élharcosa volt az egyesületi mozgalomnak, ugyanis az alapításkor a következő célokat tűzték ki:

  • a magyarországi német ifjúság aktivizálása
  • saját baráti körök alapítása
  • az ifjúság egészséges identitáshoz segítése
  • a német nyelvű kultúra és az ezeréves Kárpát-medencei együttélés pozitív hagyományainak megismerése, ápolása, megőrzése és átörökítése

A feladatok koordinálására tizenegy tagú elnökséget választottak, melynek elsődleges célja új tagok toborzása volt a már létező kultúrcsoportokból és klubokból. Megkönnyítette a frissen létrehozott egyesület munkáját a MISZOT (Magyarországi Ifjúsági Szervezetek Országos Tanácsa) pályázatán elnyert 100 000 Ft. A szervezet első elnökévé a solymári Radnai Erikát választották.
Teljes erőbedobással kezdte meg munkáját a GJU, a célokat az alapszabályban rögzítették, melyet az érdeklődők – és az esetleges későbbi tagok – számára teljes terjedelemben közölt a Neue Zeitung.
A GJU tagsága az ország különböző területein alakult baráti körökbe csoportosult, amelyek helyi szinten képviselték a fiatal magyarországi németek érdekeit, saját programokat szerveztek és részt vettek a GJU központi rendezvényein.

A GJU második fontos céljaként azt jelölték meg, hogy kapcsolatokat építsen ki a német nyelvterületen működő ifjúsági szervezetekkel és a különböző országok német kisebbségeivel. Az azóta eltelt számos év során a GJU nagy sikerrel valósította meg ezt, így kapcsolatokat épített ki a DJO-val (Deutsche Jugend in Europa), az olasz Deutscher Jugendringgel, a holland Organisation Friesischer Internationaler Kontaktéval, Európa német kisebbségeivel, a Banater Deutsche Jugenddel, a Temeswarer Ungarischer Jugendbunddal, az ausztriai és magyarországi horvát kisebbséggel, az orosz- és lengyelországi ill. szlovákiai németekkel, 1993-tól pedig tagja az Európai Népcsoportok Ifjúságának (Jugend Europäischer Volksgruppe, JEV). Ez utóbbi rendezte meg 2014. augusztus 11. és 17. között a macedóniai Ohridban a „Voices of Europe” és a „30 roma jog” kettős rendezvényt, amelyen az elnökség tagjai és más GJU-tagok is részt vettek. A JEV-fel való jó kapcsolatot jelzi az is, hogy 1997-ben (Baján). 2001-ben (Pécsváradon) és 2006-ban (Pécsett) a JEV őszi, 2013-ban (Orfűn) pedig a tavaszi szemináriumát a GJU szervezte meg, 2002-ben és 2010-ben pedig a JEV nemzetközi nyári kórusfesztiváljának rendezője volt.

A jó bel- és külföldi kapcsolatok mellett a GJU kiemelten törekszik arra, hogy minden évben változatos és érdekes saját programokat szervezzen, így minden év elején sor kerül a teremfocitornára, júniusban a KreaCampre, júliusban a kerékpártúrára, decemberben a junior előszilveszterre és a hagyományos GJU előszilveszteri bulira. Mindezek mellett minden évben megrendezik a Stratégiai Hétvégét, a GJU tagjai találkoznak a közgyűlésen, ahol megbeszélik az aktuális kérdéseket és keresik a megújulás lehetőségeit. Az elnökség igyekszik évről évre újabb tartalommal megtölteni a programokat, és bevonni azokba a magyarországi német fiatalság minden korosztályát.

A Magyarországi Német Fiatalok Közösségének kultúrtalálkozója Villányban

A ,,25 éves a GJU / 25 Jahre GJU” jubileumi év kezdeteként a Magyarországi Német Fiatalok Közössége háromnapos magyarországi német kultúrtalálkozót szervezett. Az augusztus 8. és 10 között Villányban, a vörösborok városában megrendezett eseményre az ország minden pontjából érkeztek kultúrcsoportok, hogy megünnepeljék a GJU-t.

matoricz-tekla

Ennek a nagyszabású kultúrtalálkozó előkészületei már az előző év végén megkezdődtek és nagy örömünkre egyik megkeresett kultúrcsoportot sem kellett hosszan győzködni, hogy részt vegyen az ünnepségen. Természetesen voltak csoportok, akik szabadság vagy más egyéb fontos hétvégi elfoglaltság miatt nem tudtak jelen lenni, de biztosak vagyunk benne, hogy gondolatban velünk mulattak.

A háromnapos program péntek este vette kezdetét. Hahner Melinda és Róbert, valamint Tarlós Ferenc csodálatos német nyelvű dalokkal varázsoltak el minket, a Borjádi Német Nemzetiségi Tánccsoport, a mároki tánccsoport és a Véméndi Német Nemzetiségi Táncegyüttes táncbemutatókat tartottak,; Kresz Antal és partnere Kálmán Imre operettekből adtak elő részleteket, végezetül pedig a Heimattöne Kapelle játszott dalokat német nyelven és bemutatta legújabb, „Tie Grel“ c. lemezét. (Gere Tamást, az ismert borászt annyira magával ragadta a zene, hogy meghívta a zenekart egy pincelátogatásra.). Az estét svábbál zárta, melyen – hogy úgy nevezhetjük így – a GJU saját, ,,házi” zenekara, az UnterRock együttes szolgáltatta a zenét.

aufmarsch

A következő nap délelőttjén szabad program keretében a résztvevők lehetőséget kaptak, hogy megismerkedjenek Villánnyal – elsősorban a présházakkal teli utcával és a borospincékkel. A közös ebéd után mindenki előkészült az előttünk álló programokra. A szombat délután tartogatta számunkra a legtöbb izgalmat. Kultúrcsoportjaink előzetes megbeszélések alapján ünnepi viseletben gyűltek össze a pincesoron és zenekari kísérettel együtt vonultak a fesztiváltérre, ahol már vártak rájuk a kíváncsi nézők. Az ünnepi program elején felhangzott a magyarországi németek himnusza, majd Heinek Ottó, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata elnöke és Dr. Gerner Zsuzsanna, a Német Szövetségi Köztársaság tiszteletbeli konzulja megnyitották a programot. Beszédükben kiemelték az ifjúsági szervezet jelentőségét a magyarországi német népcsoport fiataljait egyesítésében és támogatásában és hangsúlyozták, hogy ez a közösségformáló funkció az alapítástól kezdve mind a mai napig megmaradt. Matoricz Tekla, a GJU jelenlegi elnöke megnyitóbeszédében vázolta a szervezet céljait és jövőbeli terveit és dicsérte az első elnökség munkáját, melynek a GJU megalapítását is köszönhető. Kiemelte továbbá azt is, hogy a szervezetnek mindig olyan elnökei, alelnökei, irodavezetői, multiplikátorai, segítői és barátai voltak, akik kemény munkával dolgoztak azon, hogy a GJU továbbfejlődjön, a szervezet tevékenységet előremozdítsák. Elmesélte, milyen véletlen folytán – pontosabban az unokatestvérén keresztül – került a GJU-hoz és milyen szoros szálak fűzik a szervezethez.

saarer

Az ünnepi beszédeket követően az elnök asszony és Takács Mónika alelnök ajándékokat adtak át a szónokoknak és a közreműködő kultúrcsoportok vezetőinek, ezután vette kezdetét az ünnepi program. Elsőként a Villányi Német Asszonykórus örvendeztette meg a közönséget egy dalcsokorral, mely mindenkit egy csodálatos, kellemes, könnyed délutánra hangolt rá. A kórus után Blum Zoltán vezetésével (és Szemerédi Szabolcs GJU-alelnök közreműködésével) a Schomberger Dorfmusikanten zenekar lépett a színpadra szép magyarországi német dalokkal. a véméndi táncegyüttes, a zsámbéki Lochberg Tánccsoport, a dunaharaszti Zipfelmütz Tánccsoport, a Saarer Tanzgruppe és a pilisvörösvári tánccsoport igazi táncos kavalkádot varázsoltak a színpadra megalapozva ezzel a szombat este hangulatát. A közönséget a Zipfelmütz-Quartett örvendeztette meg dalaival.

schomberger-musikanten

A délután kulturális programját követte 21 órától egy lendületes svábbál, a zenét az Adlersteiner zenekar szolgáltatta, a táncolás pedig a késő esti órákig folytatódott. A pénteki és szombati programok alatt Schmidt Zoltán, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Pécsi Regionális Irodájának vezetője, a GJU egyik alapítótagja és egykori elnöke volt a műsorvezető, aki megosztotta a közönséggel emlékeit is, melyek akár a szervezet fontos mérföldköveinek is tekinthetőek.
Vasárnap délelőtt a háromnapos programsorozatot német nyelvű szentmise zárta le a mecseknádasdi Wigand István celebrálásában. A szentmisén közreműködött a Villányi Német Asszonykórus és a város kántora, a zenei rész tervezésében továbbá Szendéné Arnold Katalin volt nagy segítségünkre. A misével egy izgalmas, sokoldalú és színes hétvégének lett vége.

lochberg-schambek

A ,,25 éves a GJU / 25 Jahre GJU“ kultúrtalálkozó méltó kezdése volt az ifjúsági szervezet jubileumi évének. Nem szabad azonban azokról sem megfeledkeznünk, akik nélkül ez az ünnepség nem jöhetett volna létre: a GJU alapítótagjainak, az első elnökségnek, az elmúlt 25 év elnökségi tagjainak, a szervezet segítőinek és támogatóinak, elkötelezettségük nélkül a GJU ma nem az lenne, ami. Köszönettel tartozunk továbbá Villány Város Önkormányzatának és Német Nemzetiségi Önkormányzatának, a Fülemüle Csárda dolgozóinak és vezetésének, segítségük nélkül a találkozó nem lehetett volna ilyen sikeres.

A pénzügyi támogatásokért szeretnénk köszönetet mondani az Emberi Erőforrások Minisztériumának, a Német Szövetségi Köztársaság Szövetségi Belügyminisztériumának, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának, a Baranyai Német Önkormányzatok Szövetségének és az IT Servicesnek.

heimattöne

Reméljük, hogy mindenki, aki részt vett a kultúrtalálkozón ugyanolyan jól érezte magát, mint mi és örülnénk neki, ha mindenkivel a GJU egy későbbi rendezvényén újra találkozhatnánk.

Hengl Melitta
irodavezető

Magyarra fordították: Grund Lajos, Mayer István

Deutschválts nyelvet

Címkék:

Kapcsolódó cikkek:

© 2004 - 2022 • Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ, Minden jog fenntartva!
logo