Felhívás a “Pro Cultura Minoritatum Hungariae” jelölésére

Forrás: NMI.hu

A Nemzeti Művelődési Intézet a Magyarországon élő nemzetiségek számára díjat adományoz kulturális, közművelődési tevékenységük elismeréséért.
 A díjjal emlékérem és díszoklevél jár. 
Az elismerést olyan Magyarországon élő nemzetiséghez (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) tartozó személyek, szervezetek kaphatják, akik/amelyek kiemelkedő tevékenységet végeztek a Magyarországon élő nemzetiségek körében az anyanyelvű kulturális örökség megtartásáért, fejlesztéséért, s tevékenységükkel hozzájárulnak a Kárpát-medence népeinek együttéléséhez. (Például: a kulturális közélet, a közművelődés, nemzetiségi média, nem hivatásos művészetek, nemzetiségi kultúra mecénása, stb.).

bilobalevel_emlekerem2-510x382

A díjak átadására évente egyszer, a Magyarországi Nemzetiségek ünnepnapjához kötődően kerül sor, melynek rangját a Nemzeti Művelődési Intézet által rendezett Nemzetiségi Gála ünnepi programja is biztosítja, melyen a Magyarországon honos nemzetiségek többségében amatőr előadói saját anyanyelvükön prezentálják, népszerűsítik sokszínű, gazdag hagyományaikat egy-egy attraktív színpadi produkció által.
A díjak száma maximálisan 8 db lehet.
A díjat a Nemzeti Művelődési Intézet főigazgatója adományozza.

A díjazásra szóló felhívás nyilvános. Megjelenik: az MTI-ben, a Nemzeti Művelődési Intézet honlapján (www.nmi.hu honlapon), valamint a www.nemzetisegek.hu honlapokon, a nemzetiségek országos folyóirataiban és nemzetiségi médiában.

A díjazásra jelöltek felterjesztése a csatolt jelölőlapon, valamint annak mellékleteként maximum 3 oldalnyi indoklással történik.
A díj átadása laudátióhoz kötődik.

Az elbírálás szempontjai:

  • szakmai életút/életmű elismerése
  • adott nemzetiségi közösség folyamatos, tartós működése és a nemzetiség kultúrájában betöltött kiemelkedő tevékenysége
  • az anyanyelvi kultúra bemutatása és elismertetése Magyarországon, illetve külföldön
  • nemzetközi kulturális kapcsolatok kialakítása, erősítése

 

A felhívás és a jelölőlap letölthető a www.nmi.hu, honlapról, vagy igényelhető a 225-6043 telefonszámon.
A jelöléseket szíveskedjenek a Nemzeti Művelődési Intézet postai (lásd alább) vagy elektronikus címére ( foigazgatosag@nmi.hu ) legkésőbb 2014. október 31-ig elküldeni.

Nemzeti Művelődési Intézet
„Nemzetiségi Gála”
1011 Budapest
Corvin tér 8.

A megadott határidő után beérkező javaslatokat nem áll módjukban figyelembe venni.

 

Deutschválts nyelvet

Címkék:

Kapcsolódó cikkek:

© 2004 - 2020 • Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ, Minden jog fenntartva!
logo