Hétmérföldes lépések a magyarországi német oktatás területén

Forrás: LdU

Szeretne az MNOÖ-vel kapcsolatos hírekről értesülni?
Lájkolja Ön is a –> Zentrum Facebook oldalát

Egyre közelebb a nagy célokhoz

Hazánk német nemzetiségének továbbéltetésében a magyarországi német iskolák központi szerepet töltenek be. Ahhoz, hogy a német nemzetiségi oktatási rendszer tudatosan, szisztematikusan és fenntarthatóan működhessen, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának (MNOÖ) oktatási bizottsága 2010-ben kidolgozta a Gyökerek és szárnyak címet viselő nemzetiségi nevelési-oktatási-közművelődési programját. E koncepció alapján aztán megfogalmazódott egy 2016-ig tartó középtávú fejlesztési terv, amely a struktúrát, hatékonyságot, minőséget és integrációt érintően tartalmazza a legfontosabb célkitűzéseket. Az MNOÖ legutóbbi közgyűlésén Englenderné Hock Ibolya oktatási tanácsnok azt mutatta be, hogy az oktatásügy múlt évi legjelentősebb eredményei hogyan illeszkednek a programba.

Az egyik leglényegesebb célkitűzés az, hogy az oktatási intézmények – óvodák, általános és középiskolák – regionális szinten együttműködjenek annak érdekében, hogy az ott élő magyarországi német gyerekek, fiatalok számára színvonalas, rugalmas és átjárható képzést biztosítsanak. Ahhoz, hogy ez az együttműködés még gördülékenyebb lehessen, az kell, hogy az országos önkormányzat minden német nemzetiségi oktatási intézményről információkkal rendelkezzen. Ezért az MNOÖ a Német Szövetségi Belügyminisztérium anyagi támogatásával olyan számítógépes szoftvert dolgoztatott ki, amely adatokat rögzít és kezel ezekről az óvodákról, iskolákról. Ehhez az adatbázishoz, amelyet egyébként bárki elérhet a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata honlapján keresztül, minden intézmény hozzáférést kap. Eszerint az iskolák és óvodák maguk vihetik fel, módosíthatják a saját adataikat – például az elérhetőségeiket, kapcsolattartóik nevét -, és ha más intézményekről kívánnak információhoz jutni, egyszerűen ezt az adatbázist kell felkeresniük.

Foto_1

A legfontosabb stratégiai célkitűzések között az is szerepel, hogy az MNOÖ tovább növelné a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott oktatási intézmények számát. Ennek értelmében az újhartyáni, taksonyi, csolnoki és mecseknádasdi iskolák, illetve óvodák fenntartói ettől a tanévtől kezdve már a települési német nemzetiségi önkormányzatok. Ezzel azon intézmények sorába kerültek, amelyek speciális német nemzetiségi sztenderdek és tartalmak alapján dolgoznak. Az oktatási intézmények ezen sora a jövő tanévtől kezdve várhatóan még tovább bővül.

A magyarországi német iskolák tanulóiknak a legszínvonalasabb képzést kell, hogy nyújtsák – hangzik az MNOÖ oktatási koncepciójának egy további alapelve. Ahhoz, hogy ennek is eleget tehessen, az országos német önkormányzat a pécsi Koch Valéria Iskolaközpont és a Magyarországi Német Pedagógiai Intézet szakmai vezetése mellett 62 új, illetve felújított tankönyvet és egyéb taneszközt jelenhetett meg a közelmúltban: munkafüzeteket és hangzóanyagokat, atlaszokat, magyar nyelvű könyvek adaptációit, valamit a pedagógusok számára jól használható módszertani szakkönyveket és DVD-ket. E fejlesztés egy, az Európai Unió által támogatott projekt (3.4.1.A-11/1-2012-0003) keretében valósulhatott meg. E hiánypótló taneszközöket, amelyek a magyarországi gyerekek problémaorientált, megoldásközpontú, kreatív gondolkodását és cselekvését fejlesztik, a jövő tanévtől kezdve használják a mindennapokban. A tankönyvek, taneszközök az MNOÖ honlapján megtekinthetők.

Az iskola egy-egy magyarországi német közösség szerves része – mondja ki a következő alapelvet a Gyökerek és szárnyak. Ennek elérésére is komoly lépést tett a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának oktatási bizottsága. A múlt év végén útjára indulhatott a Hálózatépítés magyarországi német közösségekben elnevezésű projekt. Ez a Német Szövetségi Belügyminisztérium által támogatott kezdeményezés azt hivatott elősegíteni, hogy a magyarországi német településeken működő oktatási intézmények a települési és a nemzetiségi önkormányzattal, a helyi civil szervezetekkel és egyéb intézményekkel még hatékonyabban működjenek együtt. Indulásként két német nemzetiségi településen kezdődhet el egy-egy mintaprojekt. Azok eredményeképp a baranyai Sombereken és a Pest megyei Pilisszentivánon év végére magyarországi német tanösvények épülhetnek meg. A két próbaprojekt tapasztalataira alapozva az MNOÖ azt tervezi, hogy a közösségi fejlesztési projektet néhány éven belül az egész országra kiterjesztené annak érdekében, hogy az egyre tartósabbá váló oktatási hálózatot még tovább erősítse.

Deutschválts nyelvet

Címkék:

Kapcsolódó cikkek:

© 2004 - 2022 • Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ, Minden jog fenntartva!
logo