Magyarországi német történelem regényekben: előadás és könyvbemutató az MNH-ban

Forrás: Zentrum

Szeretne rendszeresen hírekről, cikkekről értesülni?
Lájkolja Ön is a –> Zentrum Facebook oldalát

A Zentrum-Programme im HdU keretében április 13-én ismét kettős rendezvénnyel várták az érdeklődőket. Dr. Hans Dama költő, esszéista, a bécsi egyetem egykori professzora, a Magyarországi Németek Háza rendszeres vendége Adam Müller-Guttenbrunn Götzendämmerung című regényéről és történelmi alapjáról tartott előadást, azt követően pedig bemutatta Dr. Nelu Bradean-Ebinger provokatív Love Story in Budapest című regényét.

IMGP5336

Amikor Dama professzor utoljára vendégeskedett az MNH-ban, Adam Müller-Guttenbrunn bánáti származású író életét és munkásságát foglalta össze. Ezúttal egyik főművére, a Götzendämmerungra összpontosított. Ez egy 1907-ben megjelent társadalomkritikai regény, melyben a Monarchia akkori viszonyai az osztrák birodalomrész nézőpontjából jelennek meg.

Bevezetőjében Hans Dama a történelmi körülményeket világította meg. A magyar nacionalizmus reformkori és későbbi fejlődését vizsgálta, ennek során tett néhány vitatható kijelentést is, mint például, hogy Széchenyi István gondolkodása az 1930-as években kimondottan németellenessé vált ill. hogy a „kossuthisták” tevékenysége káros volt a birodalom számára. A turanizmus jegyében végbement „keleti nyitást” Dama szintén egyértelműen kontraproduktívnak tekinti.

IMGP5331

Adam Müller-Guttenbrunn a kiadójának kezdeményezésére kezdett el dolgozni a regényen. Beutazta Magyarországot, meglátogatta bánáti szülőfaluját is, ahol még a csendőrök elől is menekülni kényszerült. Voltak kapcsolatai a magyar elittel, és sötéten látta azt. Véleménye szerint az országot ellepte a korrupció, az antiszemitizmus és a demagógia, a politikusok jelentős része alkalmatlannak bizonyult. A műben mindezt fikcióval ábrázolja, de sok karakterét valós személyiségek alapján formálta meg. A cselekmény középpontjában Georg Trautmann vízépítő mérnök tevékenysége áll, aki hasonló nézeteket képvisel, mint a szerző. Különösen kemény a regény végkövetkeztetése: a császárnak katonailag be kellene avatkoznia Magyarországon, mert az ottani események veszélyeztetik az uralkodóházat.

Dama professzor utalt a könyvben ábrázolt helyzet és a mai magyarországi viszonyok közötti párhuzamokra. Ezt a véleményt Nelu Bradean-Ebinger is osztotta hozzászólásában.

IMGP5340

Braden-Ebinger Love Story in Budapest című művének alcíme Der Volksgruppenführer und die Jüdin (A népcsoportvezető és a zsidó nő). A tényregény Franz Anton Basch és zsidó szeretője történetét beszéli el. Basch a Volksbund vezetője volt, a második világháborút követően hazaárulásért kivégezték. A közvélemény a nemzetiszocialisták kiszolgálójának tartja, ami a szerző szerint téves. A műben ábrázolt Basch érzékeny személy, aki az idők folyamán ideális vezető személyiséggé ért. A regény írásakor az író elsősorban Basch perének nyilvánosan hozzáférhető aktáit használta fel, melyeket már publikálások előtt tanulmányozhatott a budapesti Eötvös Kollégium hallgatójaként. Regényében Basch egyfajta népi hős, aki semmi esetre sem érdemelte meg sorsát.

A Love Story in Budapestet hamarosan magyarra fordítják. A szerző reméli, hogy ezzel a mű nagyobb figyelmet kap, hiszen témája kimondottan kényes, és teljesen új képet ad a népcsoportvezetőről.

Mayer István

Deutschválts nyelvet

Címkék:

Kapcsolódó cikkek:

© 2004 - 2021 • Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ, Minden jog fenntartva!
logo