Ismerje meg Dr. Brenner Kolomant, az MNOÖ közgyűlésének tagját!

Forrás: LdU

Szeretne rendszeresen hírekről, cikkekről értesülni?
Lájkolja Ön is a –> Zentrum Facebook oldalát

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata „Deutsche Liste – Die erste Wahl” c. Facebook-oldalán indított sorozatának folytatásaként bemutatja a közgyűlésének egyik tagját.

„Fontos cél, hogy a hazánkban élő német nemzetiség politikailag még aktívabb legyen. Ennek elérése a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata feladata. Törekvéseinket mind a magyar, mind pedig a nemzetközi közéletben jól átgondoltan és pontosan ki kell fejeznünk, és amennyiben az lehetséges, meg is kell valósítanunk. Tevékenységünk elsődleges célja a német identitás, nyelv és kultúra erősítése kell, hogy legyen!”

11402259_984761041534002_2702794827814651925_o

A német dialektus kiemelkedően magas szintű ismerete, valamint tevőleges elköteleződés a nyelvjárások, a német nyelv é kultúra iránt – olyan értékek ezek, olyan küldetés ez, ami a soproni születésű Brenner Koloman életét és pályafutását nagyban meghatározták. A mindehhez szükséges indíttatást otthonról kapta, ugyanis ötéves koráig csak a szülőhelye német nyelvjárását beszélte. A Szegeden töltött germanisztika és történelem szakos egyetemi éveit követően Brenner Koloman volt az akkori Magyarországi Német Szövetség ottani első irodavezetője, 1995-től kezdve az MNOÖ tagja. – A két legrégebb óta ’szolgáló’ közgyűlési tag egyike vagyok, a kezdetektől fogva dolgozom e testületben. Mindenekelőtt nemzetiségpolitikai területen vállaltam aktív szerepet – például törvénytervezetek előkészítésében, de emellett az oktatási feladatkörökből is tevékenyen részt vállaltam.

Brenner Koloman 1996 óta európai szinten is képviseli a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatát: – Mind számomra személyesen, mind pedig a Magyarországon élő német nemzetiség számára nagy megtiszteltetés az, hogy 2007 óta elnökként vezethetem az Európai Népcsoportok Föderális Uniójának (FUEN) Német Kisebbségi Munkacsoportjának tevékenységét.

Ami pedig a hivatását illeti, Brenner Koloman habilitált egyetemi docensként az Eötvös Loránd Tudományegyetem Germanisztikai Intézetében dolgozik, kutatási területei a német fonetika, dialektológia és a többnyelvűség; emellett dékánhelyettesként az ELTE Bölcsészettudományi Karának stratégiai kérdéseiért felel.
- Mindazonáltal a ’másik oldalamat’ sem szeretném eltitkolni – mondja dr. Brenner. – A Magyarországi Német Írók és Művészek Szövetsége tagjaként verseket írok, verseskötetem 2007-ben jelent meg. Amint az a tevékenységeim felsorolásából is kitűnik, azon szerencsések közé tartozom, akik mind a magánéletükben, mind pedig a hivatásukban a magyarországi németek nyelvével és kultúrájával foglalkozhatom: kutathatom, megélhetem és támogathatom azokat. Mivel az első nyelvem a német dialektus volt, különösen fontosnak tartom azt, hogy az életem sok területén dolgozzak, kommunikáljak és éljek „németül”. A népcsoportunk érdekében kifejtett tevékenységemre tehát nem feladatként tekintek, hiszen az maga az életem.

A országos német önkormányzat oktatási bizottságának tagjaként Brenner Koloman mindenekelőtt felsőoktatási kérdésekkel foglalkozik, és e tevékenysége közben nagyban támaszkodhat az egyetemen betöltött vezető pozíciójában szerzett tapasztalataira. Az MNOÖ stratégiatervezési folyamatában a politika munkacsoport aktív tagjaként folytathatja az európai kisebbségpolitikában kifejtett sokéves tevékenységét.

Deutschválts nyelvet

Címkék:

Kapcsolódó cikkek:

© 2004 - 2020 • Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ, Minden jog fenntartva!
logo