A magyarországi német egyházzenét ünnepelték

Forrás: Landesrat

Szeretne rendszeresen hírekről, cikkekről értesülni?
Lájkolja Ön is a –> Zentrum Facebook oldalát

A Landesrat IV. Magyarországi Német Zenei Hete keretében 2015. július 4-én, Pécsváradon rendezték meg a XIX. Magyarországi Német Egyházzenei Ünnepet.

2015-07-04_Petschwar___42___L1000924_BLOCK_1

A pécsváradi találkozót a 18 templomi kórus és a zenei hét résztvevői számára azzal a céllal rendezték meg, hogy a német egyházzenei kultúrát ápolják és a hívőknek bátorságot adjanak ezeknek a dalokat saját templomaikban is énekeljék, mondta Szax László, a Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Tanácsa Egyházzenei Szekciójának elnöke. Ezeket a kitűzött célokat a rendezvény maradéktalanul el is érte.

2015-07-04_Petschwar___41___L1000923_BEGRuSSUNG_DNSV

A 19 kórus a legjobbját nyújtotta, a közönség csak ámult, hogy egyes két- vagy négyszólamú dalok milyen jól szóltak a kiváló akusztikájú templomban. A helyi intézmények vezetői is úgy gondolták, hogy az efféle találkozók a magyarországi németek kulturális életének is új impulzusokat adhatnak. Véleményük szerint a különböző megyék kórusai néhány éve fordítják figyelmüket az egyházi ének felé is: ezért is fogadnak szívesen minden új impulzust, még ha időközben már jelentős fejlődéseket értek is el. A résztvevő kórusokat szervezési okokból három csoportba osztották, a dalokat ebben a felosztásban közösen adták elő.

2015-07-04_Petschwar___43___L1000925_BLOCK_1

Sugárzó napsütés és meleg nyári nap Pécsváradon. Dél körül a színes magyarországi német népviseletek lassan megtöltötték a katolikus plébániatemplomot. Több mint 400 énekes özönlött az ország egész területéről buszokkal és autókkal Pécsvárad Német Nemzetiségi Önkormányzatának és a Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Tanácsának meghívására.

Ahogy a Landesratnál megszokott, német nyelvű szentmisét tartottak, hogy az Úr segítségét kérjék a renoválás alatt álló római katolikus templomban megrendezendő XIX. Magyarországi Német Egyházzenei Ünnep sikeres lebonyolításához. A német nyelvű misét, melyen a kórusok is közreműködtek, Wigand István celebrálta, ő is mondta a szentbeszédet is. Az áldással kezdetét vette az egyházzenei koncert.

2015-07-04_Petschwar___34___L1000916_MESSE_NZ

A 16 órakor kezdődő koncertet Apaceller József, a helyi német önkormányzat elnökhelyettesének beszéde nyitotta meg. Beszélt az idén alapításának 1000. évfordulóját ünneplő apátsági templom történetéről, felolvasta az újonnan megválasztott polgármester, Zádori János üdvözlő levelét és köszönetet mondott Antal Géza címzetes apátnak az ünnep megszervezése során nyújtott segítőkész támogatásáért, illetve hogy engedély adott a templom használatára. Ezt követően Szax László, a Landesrat Egyházzenei Szekciójának elnöke köszöntötte a résztvevőket és a vendégeket, majd elénekelték Magyarország és a magyarországi németek himnuszát.

2015-07-04_Petschwar___53___L1000935_BLOCK_2_SINGWOCHE

A beszűrődő napfénnyel megvilágított templomot nem csak a harmonikus dallamok töltötték meg, érezhető volt a lelki ráhangolódás is, mely a jelenlévők számára melegséget és bizakodást sugárzott, élő hitről és megélt hagyományokról tanúskodva. Kiállunk nemzet identitásunk mellett, buzgón énekeljük a magyar himnuszt, mégis a magyarországi német kultúrtérhez tartozunk. Az egyik nem zárja ki a másikat. Nemcsak a színes népviseletek, az út menti szentképek és a Szentháromság-szobrok határozzák azt meg, hanem azok a régi dalok, énekek is, melyek a két világháború után, a menekülés, az elűzetés és a kommunista ateizmus hatására sem halkultak el. Csodaszámba megy, hogy egy ilyen kultúrkincs a saját erejéből még a 21. század elején is ki tud bontakozni. Valahol az emberek lelkében még ott vannak – ezek a Duna menti sváb templomi énekek.

2015-07-04_Petschwar___45___L1000927_ZUSEHER_FoDI

A koncert első felében a villányi Német Nemzetiségi Asszonykórus, a szászvári Német Nemzetiségi Kórus, a szekszárdi „Mondschein” Német Nemzetiségi Kórus, a szederkényi Német Nemzetiségi Kórus, a lánycsóki „Liederkranz” Német Nemzetiségi Kórus, és a Tamásibó érkező „Rozmaring” Német Nemzetiségi Kórus léptek fel.

Az „Es glänzt kein Licht” (Új-Arad, 1846), az „Ihr Engel allzumal” és a „Die Schönsten von allen” (feljegyezte Adam Niedermayer 1882-ben, Eleken, feldolgozta Neubrandt Ferenc) című dalokat Molnár Márta, az „Erhebt euch ihr Christen” (Radna Mária által 1857-ben említve) és az „O Königin voll Herrlichkeit” címűeket Balogh Anett vezényletével adták elő.

2015-07-04_Petschwar___50___L1000932_BLOCK_2

Már az első kórusprodukcióval is sikerült meglepetést szerezni a közönségnek: a hagyományos Duna menti sváb egyházi énekeket két szólamban adták elő. A megszólaló dalok részben ismertek voltak a résztvevők számára: olyan egyházi énekek ezek, amelyeket Magyarországon, a Bánátban és a Bácskában, vagy Németországban és Ausztriában a mai napig előadnak.

Az ezt követő második blokkban a budapesti „Liederschatz” kórus, a teveli „Rozmaring” Német Nemzetiségi Kórus, a hőgyészi „Vergissmeinnicht” Német Nemzetiségi Kórus, a bonyhádi Német Nemzetiségi Kórus, a kisdorogi Német Nemzetiségi Kórus, a mözsi Német Nemzetiségi Kórus és a nagymányoki „Glück Auf” Német Nemzetiségi Kórus, továbbá a Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Tanácsa Zenei Hetének résztvevői egyesített kórusként énekeltek.

2015-07-04_Petschwar___61___L1000944_BLOCK_2_FoDI

Előadásukban a „Komm zu mir”, a „Maria, Jungfrau schön” (Papp Johanna, Szigetvár/Pécs, 1884), az „Ave Maria, du göttlicher Schein” című énekek hangoztak el Herger Éva, a második részben pedig a „Sei gegrüßt, o Jungfrau rein” és a „Hast du keinen Raum für Jesum” (egyházaskozári egyházi ének, Németh Tibor gyűjtéséből) Fódi Krisztina vezényletével.

2015-07-04_Petschwar___63___L1000946_BLOCK_2_FoDI

A több mint 150 énekesből álló nagy egyesített kórus két szólamban adta elő az énekeket, amelyből az egyes hangok megkettőződésével – a női- és a férfihangok által – orgonahang jött létre. A számos fiatal énekes tiszta hangjával egyértelműen hozzájárult a koncert sikeréhez. Noha közülük sokan nem tudnak németül, zenei tehetségükkel hozzájárultak a kórusünnep eredményességéhez. Az esemény a sok ünnepi viselettel nem csak a fülek, hanem a szemek számára is ünnep volt. A hagyományosan nagyra tartott magyar zenei iskola (pl. a Kodály-módszer) is részt kapott benne. Frazírozások és dinamikus fokozások tették élőbbé a kóruséneket és változtatták valódi művészi élménnyé az egyszerű, közönséges dalokat.

2015-07-04_Petschwar___58___L1000940_BLOCK_2_KIRCHE_HOCH

A kóruskoncert utolsó részében a következő négyszólamú kórusok vettek részt: a szepetneki „Királyi Kórus”, a taksonyi Vegyeskar, a Városlődi Egyházi Kórus, a fertőrákosi Német Nemzetiségi Kórus és a nemesnádudvari „Animato” Német Nemzetiségi Kórus.

A programban a következők szerepeltek: J. S. Bachtól az „Ach bleib bei uns” Fódi Krisztina vezényletével. M. Bühlertől a „Herr der Welten”, Pfeifer-Takács Hajnalka vezényletével. A „Christus ist erstanden” (feljegyezte Adam Niedermayer 1882-ben, Eleken, feldolgozta F. Koringer), Kollonay Krisztina vezényelte. Az utolsó ének a „Lobe den Herren, den mächtigen König volt Purcelltől (Joachim Neander, 1680) – az eredeti dallam alapja a „Hast du denn, Jesu, dein Angesicht” című dal volt. A dallam azonban néhány évtized alatt a máig ismertre cserélődött. Kéry Mihály vezényletével, a több mint 140 énekes előadásában imaként szólalt meg, a templomhajóban a hallgatóság teljes csendben hallgatta végig.

2015-07-04_Petschwar___66___L1000949_BLOCK_3_PFEIFER

A koncert zárásaként valamennyi karvezető és a Zenei Hét minden résztvevője egy-egy a Landesrat által kiállított díszoklevelet kapott az egyházzenei ünnep és a Zenei Hét emlékére. A rendezők kisebb ajándékokat kaptak. Szax László a Landesrat nevében minden segítőnek köszönetet mondott. Záróbeszédében így vélekedett: „… ének és ima a saját anyanyelven… egyébként is hasznos, hogy mindig tegyünk valamit a német egyházi énekért. A magyar egyháznak újra meg újra impulzusokra van szüksége, hogy többet tehessen vagy engedjen meg ezen a téren. Milyen tevékenységek tehetnének ehhez többet hozzá, mint az ilyen találkozók? A Landesrat a jövőben is mindent megtesz, hogy segítségére legyen azoknak a magyarországi németeknek, akiknek kottákra, továbbképzésekre vagy bátorításra van szükségük. A találkozók is folytatódnak, ám nem az egyre nagyobb résztvevőszám a lényeges, hanem a helyi közönség bevonása…”

2015-07-04_Petschwar___76___L1000963_BLOCK_3_KERY

A rendezvény csúcspontja, egyben a templomi koncert zárása a valamennyi résztvevő által közösen elénekelt „Gegrüßt seist Du” című Mária-ének volt, Fódi Krisztina vezényletével. Ezt az első ízben 1712-ben feljegyzett éneket 1860-ban Harzfeldben énekelték.

2015-07-04_Petschwar___79___L1000966_GES._CHoRE_FoDI_NZ

A kóruskoncert után a német nemzetiségi önkormányzat vezetősége és a Magyarországi Német Ének-, Zene és Tánckarok Országos Tanácsa minden résztvevőt meghívott egy kellemes esti időtöltésre, amelyet valamennyi énekes jól megszolgált.

2015-07-04_Petschwar___84___L1000971_GEM_ABEND

A magyarországi német kórusok a szakmai tudás és a repertoár terén folyamatosan fejlődnek az egyházzenében. Ez nem utolsósorban a pilisszentiváni Neubrandt Ferencnek köszönhető, aki 1956 óta kántora a településnek, azóta gyűjti és publikálja a magyarországi német egyházi énekeket, maga is komponál. Neubrandt Ferenc a Landesrat egyházzenei bizottságának vezetője volt, ő is hozzájárult (ha a háttérből is) a mostani ünnep eredményességéhez. Utódjának, Szax Lászlónak, az Egyházzenei Szekció új elnökének ez volt a második rendezvénye, melyen mindenki szerint jól helyt állt.

2015-07-04_Petschwar___68___L1000951_BLOCK_3_PFEIFER_HOCH

A sok próba, az önzetlen erőfeszítések meghozták gyümölcsüket. A 19. Magyarországi Német Egyházzenei Ünnep Pécsvárad római katolikus templomában az összes résztvevője számára rendkívül élvezetes volt, magas színvonalú szellemi élményt nyújtott. Ez a nemes hagyomány folytatást kíván, amely bizonyosan még számos csúcsteljesítményt hoz a magyarországi német egyházi ének gondozásában. A 19. Magyarországi Német Egyházzenei Ünnep repertoárját rögzítették, az anyagból CD készül. A csodálatos rendezvény minden részvevője magasztos belső élményekkel gazdagodott. A stílus, az előadásmód, a népies énektől a neves zeneszerzők kórusműveiig terjedő dalkincs ugyan eltért az egyes megyékből és régiókból érkező fellépők blokkjaiban, de a színvonal egyenletesen magas volt.

2015-07-04_Petschwar___75___L1000961_BLOCK_3_KOLLONAY

Nagy köszönet illeti a támogatókat, különös tekintettel a Pécsváradi Német Nemzetiségi Önkormányzatra, amelynek energikus munkája nélkül nem jöhetett volna létre ez az ünnep. Szívből köszönjük!

Szöveg és fotók: Manfred Mayrhofer (LandesratForum)

Magyarra fordították: Grund Lajos, Mayer István

Deutschválts nyelvet

Címkék:

Kapcsolódó cikkek:

© 2004 - 2021 • Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ, Minden jog fenntartva!
logo