A cél a kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődés

Forrás: LdU

Szeretne rendszeresen hírekről, cikkekről értesülni?
Lájkolja Ön is a –> Zentrum Facebook oldalát

Beszámoló a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata közgyűlésének szeptemberi üléséről

Rendezett gazdálkodás, tervszerű tevékenység és jól működő intézmények jellemzik a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata (MNOÖ) munkáját – ez derült ki a budapesti hivatalban szeptember 26-án megtartott közgyűlési ülésről. Néhány formális határozat után – amelyeket a hazai németség legmagasabb grémiuma mindenekelőtt a budapesti Német Nemzetiségi Gimnázium átvétele kapcsán hozott meg – a közgyűlés az MNOÖ alakulóban lévő stratégiájáról, az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények beszámolóiról, a szekszárdi német színház felújításáról, valamint az Állami Számvevőszék nemrég kiadott, nemzetiségeket érintő közleményéről tárgyalt.

V_2

Jól átgondolt

Egy esztendeje annak, hogy az akkor újonnan megalakult országos önkormányzat nekiállt a 2020-ig érvényes stratégiája megalkotásának. Öt munkacsoport hónapokon át dolgozott az MNOÖ politikára, kultúrára, oktatáspolitikára, ifjúsági munkára és médiajelenlétre vonatkozó hosszabb távú terveinek megfogalmazásán. A közgyűlés által júliusban elfogadott első stratégiaváltozatot immár a megyék és az egyesületek véleményével, ötleteivel kiegészítve terjesztették a közgyűlés elé. – A következő lépés nagyon fontos és egyúttal izgalmas is lesz: november végéig szeretnénk kidolgozni a dokumentumot kiegészítő konkrét cselekvési terveket – részletezi Heinek Ottó, az MNOÖ elnöke. – Hadd magyarázzam ezt el egy példa alapján! Szerepel például a stratégiánkban az a vízió, amely szerint minél több német nemzetiségi szülő ad német keresztnevet a gyermekének. E cél eléréséhez szakértők segítségével összeállítottuk a német utónevek új listáját. Az erre vonatkozó cselekvési tervben pedig majd azt fektetjük le, milyen konkrét lépésekkel ismertetjük meg a szülőkkel a névadásnak ezt a lehetőségét. Amint elkészültünk a stratégiával, arra kérjük majd német nemzetiségi honfitársainkat, osszák meg velünk az azzal kapcsolatos ötleteiket, véleményüket. A célunk természetesen az, hogy minél többen támogassák az elképzeléseinket.

Büszke

Az országos német önkormányzat több oktatási intézményt tart fenn – részben vagy közalapítványokon keresztül más fenntartókkal közösen: a pécsi Koch Valéria Iskolaközpont, a pilisvörösvári Schiller Gimnázium, a bajai Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja és a győri Audi Hungaria Iskola után, ez év szeptember 1-jétől a Budapest XX. kerületi Német Nemzetiségi Gimnázium is az MNOÖ fenntartásába került. – Az intézménynek a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól való átvétele nagyjából simán ment – mondja Heinek Ottó. – Azon mindenesetre csodálkoztam, hogy az illetékes állami szervek mennyire felkészületlenek fenntartóváltás esetére. Mindennek ellenére örülök, hogy ez az iskola is – amelyet egyébként már sok éve ismerünk – a miénk lehet. Büszke vagyok az oktatási intézményeinkre, hiszen kivétel nélkül magas minőséget képviselnek. Külön örömmel tölt el az a tény, hogy intézményeink tanulói nemcsak német nyelvből és irodalomból, hanem egyéb – például természetismereti – tárgyakból is remek eredményeket hoznak. Az iskolák beszámolóiból – amelyeket a közgyűlés elfogadott – az is kiderül, hogy az intézményeinkre egyre nagyobb a kereslet, ezáltal pedig tovább emelkedhet a színvonaluk. Hosszabb távon pedig mindez azt jelenti számomra, hogy az utánpótlás-nevelésünk jól működik.

V_1

Új

A teljes körű DBU-felújítás első lépéseit megtéve Heinek Ottó elmondása szerint kiválasztották az építési munkálatok műszaki ellenőrzéséért, valamint a közbeszerzés lefolytatásáért felelős cégeket. Az is megvan már, mely építész készíti el az építési terveket. Várhatóan októberben érkeznek majd be a Magyarországi Német Színház (DBU) teljes körű felújításának kivitelezésével kapcsolatos vállalkozói árajánlatok, a tényleges munka pedig novemberben kezdődhet meg. Mint ismeretes, mindehhez a szekszárdi színház 200 millió forint állami támogatást nyert el. Az előadások a tervek szerint legkésőbb karácsonyig lesznek a színház épületében láthatóak. Addig pedig ideiglenes otthon után néznek a városban, illetve a társulat tájelőadásokat kínál. Az MNOÖ arra kéri a német nemzetiségi egyesületeket, intézményeket és önkormányzatokat, hívják meg minél többen a teátrumot egy-egy vendégelőadásra. Az épület-felújítás egyébként várhatóan nem tart sokáig: ha minden a tervek szerint halad, akkor a 2016/2017-es évadot már a megújult épületében kezdheti meg a DBU.

Kreatív

Az országos német önkormányzat által működtetett Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ (Zentrum) is beszámolt munkájáról a közgyűlésnek: nagy sikerű rendezvények a Magyarországi Németek Házában, dinamikus internetes oldal és nagy érdeklődésre számot tartó projektek, mint a Blickpunkt – képek versenye, az Abgedreht! magyarországi német filmünnep, vagy épp a népviseleti nap kreatív csapat munkájáról árulkodnak. Az MNOÖ elnöke szerint a közeljövő feladata az lesz, hogy a Budapesten működő Zentrum és a pécsi Lenau Ház közötti szálakat még szorosabbra fonják annak érdekében, hogy a két intézmény által kínált értékes rendezvények még többeket érhessenek el.

Összehangolt

A német nemzetiségi parlamenti szószóló is beszámolt az elmúlt másfél évben végzett munkájáról. Ritter Imre, illetve a Parlament nemzetiségi bizottsága legfontosabb eredményei az alábbiak voltak: egyrészt annak a többlettámogatásnak a megszerzése, amelyet a nemzetiségek a központi költségvetésből kapnak (ez 2015-ben 2 milliárd forint volt, amely 2016-ban további 2 milliárd 63,4 millió forinttal emelkedik), másrészt a DBU felújítására kapott 200 milliós támogatás elérése, harmadrészt pedig a nemzetiségek javát szolgáló törvénymódosítások. – Különösen fontosnak tartom a közgyűlés és a szószóló közti folyamatos kapcsolattartást – hangsúlyozza Heinek Ottó –, hiszen kell, hogy Ritter Imre közvetlenül a „bázisról” is kapjon impulzusokat, javaslatokat ahhoz, hogy a parlamentben hatékonyan képviselhesse az érdekeinket. Az MNOÖ mint jelölő szervezet és a szószóló közti harmonikus együttműködés szerintem elengedhetetlen. Sajnos vannak olyan nemzetiségek, amelyeknél más a helyzet. Mi németek ügyelünk arra, hogy a kiegyensúlyozott együttműködésünket ne befolyásolhassák konfliktusok és pártpolitikai erők.

V_3

Bírált

Az Állami Számvevőszék lezárta a 13 országos nemzetiségi önkormányzat – így többek között az MNOÖ – ellenőrzését és közzétette az arra vonatkozó beszámolóját. A közgyűlés elfogadta a 9 kifogás orvoslását taglaló cselekvési tervet. Heinek Ottó mindazonáltal bírálta a jelentést, amely szerint az MNOÖ esetében bizonyos intézkedések és a gazdálkodás is csak részben feleltek meg az előírásoknak. Az elnök hangsúlyozta, kizárólag apró hiányosságokat soroltak fel, amelyekkel az ÁSZ nem is az elnököt vagy a közgyűlést kereste meg, hanem a hivatalvezető felé jelezték azokat. – Például arról volt szó, hogy egy céget, amelynek bérbe aduk az egyik termünket, nem világítottuk át. Ez esetben nem milliókról vagy százmilliókról beszélünk, hanem mindössze 20 000 forintos egyszeri bevételről. Ez és az összes többi tehát bagatell kifogás. Bírálom tehát a jelentés általános és homályos megfogalmazásait. Ha azonban arra gondolok, hogy a számvevőszék négy és fél év anyagát vizsgálta, hogy az ÁSZ két munkatársa három hónapon át minden nap a hivatalunkban tartózkodott és akták, számlák ezreit tekintette át, akkor ezzel az eredménnyel valójában teljesen elégedett lehetek.

Deutschválts nyelvet

Címkék:

Kapcsolódó cikkek:

© 2004 - 2022 • Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ, Minden jog fenntartva!
logo