Kutatások és közösségek – Fiatal magyarországi németek az MNH-ban

Forrás: Zentrum

Szeretne rendszeresen hírekről, cikkekről értesülni?
Lájkolja Ön is a –> Zentrum Facebook oldalát

Fiatalok a magyarországi németekről alkotott szemléletei és gondolatai álltak a legutóbbi Zentrum-rendezvény középpontjában. A Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ az Auf dem Teppich („A szőnyegen”) sorozat keretében magyarországi német fiatalokat hívott meg, hogy kutatási eredményeikről és német nemzetiségi ifjúsági közösségek tevékenységeiről számoljanak be.

IMGP4743

Katona Eszter Rita survey statisztikát tanul az ELTÉ-n. Tavaly BA-diplomát szerzett, mind társadalomtudományokból mind germanisztikából. Diplomamunkájában a pilisszentiváni magyarországi németek emlékezetkultúrájával foglalkozott, s mindezért a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata (MNOÖ) Koch Valéria-díjjal tüntette ki.

IMGP4730

Eszter a Wurzeln und Flügel (Gyökerek és szárnyak) nevű betelepülési játékkal foglalkozott, amely 2009 áprilisában Pilisszentivánon került megrendezésre. Összesen hét állomást alakítottak ki a falu különböző pontjain, ahol a település legfontosabb történéseit, úgymint a betelepülők érkezését 1723-ban, a templomépítést, amely 1780-tól 1796-ig tartott, vagy az első rózsaesküvőt 1822-ből. Frigyesi Andrást, a Deutsches Theater Budapest akkori igazgatóját bízták meg a forgatókönyv elkészítésével, tőle származik az állomások ötlete is. Eszter a kutatásával más településeket is motiválni akart, hogy hasonló programokat tudjanak szervezni.

Szakdolgozatában a játék alapos dokumentációja kiváló mintául szolgálhat további projektekhez. A betelepülési játékkal Pilisszentivánon egy új hagyományt hívtak életre, amely motiváló erővel bír az ifjú generációk számára, mindemellett identitáserősítő és közösségépítő funkciója is van.

A közösségépítő funkció és az identitás megőrzése Matoricz Tekla kutatási aspektusai közt is szerepelt, legalábbis a Magyarországi Német Fiatalok Közösségével (MNFK) való összefüggésben.

IMGP4747
Tekla szintén Koch Valéria-díjas, aki magyarországi német édesanya és horvát származású édesapa gyermekeként érkezett Pécsről. Tavaly fejezte be BA-tanulmányait, jelenleg egy IT-vállalatnál dolgozik, mindemellett kulturális mediáció mesterképzési szakon folytatja tanulmányait a Pécsi Tudományegyetemen. 2013 óta tiszteletbeli elnöke az MNFK-nak, aminek 2005 óta aktív tagja.
Tekla alapszakként szociológiát tanult, ezen belül is kisebbségi szociológiát. Olyan témát választott a diplomamunkájához, amely segítséget is jelenthet az MNFK jövőbeni munkájához. Ezért vizsgálta az ifjúsági szervezet hatását tagjaira, azok társadalmi szerepeire és személyiségfejlődésére vonatkozóan. Témáit különböző kérdőívek segítségével, interjúkkal és analízisekkel dolgozta ki. Kutatásáért ő is elnyerte a MNOÖ Koch Valéria-díját ,amely büszkeséggel tölti el, mert ez az elismerés arról is szól, hogy munkája nemcsak a MNFK-soknak, hanem másoknak is fontos a magyarországi német nemzetiség soraiból.

Az empirikus kutatás online kérdőívekből és online interjúkból állt, melyeket a Facebook és e-mail segítségével végzett. A kérdőíveket 50 MNFK-tagnak küldte el (köztük voltak korábbi tagok is), a strukturált interjúkérdéseket korábbi elnökségi tagoknak címezte. Hipotézise, melyben a MNFK szervezetének hatását tagjaira, azok társadalmi szerepeire és személyiségfejlődésére vonatkozóan vizsgálta, teljes mértékben bebizonyosodott. Alapító- és korábbi elnökségi tagok is ott voltak a közönség soraiban, és ezt személyesen is megerősítették.

A MNFK legújabb baráti köre 2015 novemberében alakult Budapesten. Jelenleg 30 tagja vannak és már több rendezvényük is volt. Schwarcz-Kiefer Patrik, a baráti kör elnöke az GJU Budapest eddigi eseményeiről és tevékenységéről számolt be a közönségnek. November óta többek között megemlékezést tartottak Bleyer Jakab sírjánál, jótékonysági akciót szerveztek egy magyarországi német óvoda számára, továbbá táncházat és retro bulit is tartottak. Bár budapesti magyarországi németként az ember önmagát nehezen tudja definiálni, a fiataloknak további jövőbeli terveik vannak.

IMGP4791

A Zentrum által április 22-ére meghirdetett TrachtTaghoz flashmobbal akarnak hozzájárulni, szórólapokat osztanak a magyarországi németekről, illetve a járókelőkhöz a német nemzetiséggel kapcsolatos kérdéseket fognak intézni. Egy kampányt is szerveznek a fiatalok kétnyelvűségének elősegítésére. Mivel a történelem is nagy szerepet játszik a budapesti közösség életében, kirándulást terveznek Recskre.

A közönség részéről mindhárom előadás után elhangzott egy visszatérő kérdés az előadók felé a nyelvhasználatot illetően. Megállapítható, hogy bár törekednek arra, hogy túlnyomó részt németül beszéljenek, de ez nem mindig valósul meg a gyakorlatban. Az MNFK elnökségi üléseken túlnyomórészt németül beszélnek, de például a gyerekeknek rendezett programok során nem lehet a magyar nyelvhasználatot kizárni, ugyanis néhány résztvevőnek nincs elegendő nyelvtudása az elhangzottak megértéséhez. Ezekben az esetekben fordítani kell, ugyanis programjaikból nem akarják kizárni a azokat a gyerekeket, akik kevésbé vagy egyáltalán nem beszélnek németül. A GJU Budapest tagjai is – bár a különféle szituációkban magyarul beszélnek – kiemelten fontosnak tartják a német nyelv használatát.

Ez a kérdés a rendezvényt követően is további diskurzusra ösztönözte a vendégeket.

Frei Nándor


EMMI EMET logók

Deutschválts nyelvet

Címkék:

Kapcsolódó cikkek:

© 2004 - 2021 • Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ, Minden jog fenntartva!
logo