A „Városlődi Villa” Nonprofit Kft. ügyvezetőt keres

Forrás: LdU

Szeretne rendszeresen hírekről, cikkekről értesülni?
Lájkolja Ön is a –> Zentrum Facebook oldalát

A „Városlődi Villa”  Oktatás-fejlesztési-, Üdültetési- és Étkeztetési
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(8445 Városlőd, Fenyves u. 10.)
ügyvezetői álláshelyére kiírt pályázat

image.php (1)

A Városlődi Községi Önkormányzat és a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által alapított „Városlődi Villa” Oktatás-fejlesztési-, Üdültetési- és Étkeztetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8445 Városlőd, Fenyves u. 10.) taggyűlése ügyvezetői álláshelyre pályázatot ír ki, az alábbi feltételekkel:

A betöltendő állás megnevezése: ügyvezető

A munkavégzés helye: 8445 Városlőd, Fenyves u. 10.

A foglalkoztatás munkajogviszony keretében, teljes munkaidőben, heti 40 órában történik.

A megbízás időtartama: határozatlan

A munkakör betölthető: legkorábban 2016. augusztus 1-jétől.

A munkáltatói jogkör gyakorlója: Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnöke

Bérezés: megegyezés szerint, a bérigényt kérjük megjelölni

Az ellátandó feladat:
A „Városlődi Villa” Oktatás-fejlesztési-, Üdültetési- és Étkeztetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság eredményes működéséhez szükséges szakmai és gazdálkodási feltételek biztosítása a hatályos jogszabályoknak, Szervezeti és Működési Szabályzatnak, valamint az egyéb belső szabályzatoknak megfelelően, a tulajdonosi elvárásoknak megfelelő üzletpolitika kialakítása, az „Iglauer Park” területén folyó beruházások koordinálása, a Kft. képviselete 3. személy felé, az alkalmazottak feletti munkáltatói jogok gyakorlása.

Elvárások:

 • legalább középiskolai végzettség,
 • büntetlen előélet,
 • német nyelv felsőfokú ismerete,
 • vezetői tapasztalat,
 • önállóság,
 • kreativitás,
 • rugalmasság,
 • terhelhetőség
 • kiváló problémamegoldó és szervezési készség,
 • jó együttműködési és kapcsolatteremtő készség,
 • jó kommunikációs készség,
 • felhasználói szintű MS Office ismeretek.

Előnyt jelent:

 • idegenforgalom területén szerzett vezetői tapasztalat,
 • felsőfokú végzettség,
 • a magyarországi német nemzetiséghez tartozás,
 • városlődi helyismeret,
 • legalább B kategóriás jogosítvány.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:

 • részletes fényképes szakmai önéletrajzát,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát,
 • végzettséget és képzettséget igazoló okiratok másolatait,
 • vezetői, szakmai elképzeléseket,
 • nyilatkozatát arról, hogy a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22 §-ában foglalt kizáró illetve eltiltási okok és a 3:115. §-ában foglalt összeférhetetlenségi okok, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében meghatározott kizáró feltétel nem áll fenn,
 • nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben foglaltak szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
 • nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a pályázatában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges megismeréséhez, kezeléséhez, nyilvántartásához.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 15-ig beérkezőleg.

benyújtásának módja:
A pályázatot a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata elnökéhez postai úton kell benyújtani. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás Heinek Ottó Magyarországi Németek Országos Önkormányzata elnökétől szermélyesen vagy telefonon kérhető.(1026 Budapest, Júlia u. 9. Tel.: 06-1-21-9151)
A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján az alapítók együttesen hozzák meg a döntést.

A pályázati elbírálás határideje: 2016. július 22.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázati kiírás közzétételének helyei:
Városlőd Község Önkormányzat hirdetőtáblája (8445 Városlőd, Templom tér 4.) 2016. július 1. napjától
Városlőd Község hivatalos honlapja (www.varoslod.hu) 2016.július 1. napjától
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata hivatalos honlapja (www.ldu.hu) 2016.július 1. napjától
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata hivatalos facebook oldala 2016. július 1. napjától

Deutschválts nyelvet

Címkék:

Kapcsolódó cikkek:

© 2004 - 2020 • Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ, Minden jog fenntartva!
logo