Német nemzetiségi óvodapedagógust keres a Pumukli Óvoda

Forrás: Zentrum

Szeretne rendszeresen hírekről, cikkekről értesülni?
Lájkolja Ön is a –> Zentrum Facebook oldalát

A Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda német nemzetiségi óvodapedagógus munkakör betöltésére.

ovikép

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Riminyáki út 17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Német nemzetiségi óvodapedagógusi feladatok ellátása vegyes életkorú csoportban

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, német nemzetiségi óvodapedagógus vagy óvodapedagógus német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsgával
  • Magyar állampolgárság
  • Büntetlen előélet
  • Cselekvőképesség
  • Egészségügyi alkalmasság

Elvárt kompetenciák:

  • Empátia, tolerancia, gyermekközpontúság, elhivatottság, kiváló kommunikációs készség, csapatszellem,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata.
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkérését igazoló postai feladóvevény, egészségügyi könyv.
  • Arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vargáné Magyar Erika nyújt, a 30/7902850 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Vargáné Magyar Erika részére a pumukliovoda@gmail.com e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 15.

Deutschválts nyelvet

Címkék:

Kapcsolódó cikkek:

© 2004 - 2020 • Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ, Minden jog fenntartva!
logo