Tájékoztató: „Otto Heinek Nachwuchsförderung”

Forrás: LdU

Információ az adományszámlára történő befizetéshez

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 126.§ (1) bekezdés e) pontja alapján megnyitotta az „Otto Heinek Nachwuchsförderung” 10918001-00000411-70930218 számú adományszámláját, amelyet szeretett elnökünk búcsúztatójára megjelent gyászjelentésben közöltünk.

Otto_Heinek_ Nachwuchsforderung_tajekoztato

Az adományszámlára – jogi személy által – történő befizetésről a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI törvény 3. sz. melléklet B.17 pontja alapján igazolás kerül kiadásra.
Az igazolás számviteli bizonylatnak minősül.

Az átutalással történő befizetéskor kérjük, hogy a közlemény rovatban tüntessék fel az adományozó jogi személy nevét valamint adószámát, székhelyét.
Készpénzben kizárólag a búcsúztató helyszínen elhelyezett perselyben lehet az adományszámlára befizetni. Igazolást abban az eseten tudunk kiállítani, amennyiben a külön borítékban a pénzösszeg mellett az adományozó jogi személy nevét adószámát, székhelyét is közlik.

Az igazolást a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Hivatala külön kérés nélkül kiállítja, amennyiben az igazolás kiadásához minden információ rendelkezésre áll.

Az adományokat a magyarországi német fiatalok tehetséggondozására fordítjuk, a felhasználás elveiről, feltételeiről és módjáról a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése dönt.

Budapest, 2018. augusztus 28.

dr. Gutai Hajnalka
hivatalvezető

Deutschválts nyelvet

Címkék:

Kapcsolódó cikkek:

© 2004 - 2019 • Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ, Minden jog fenntartva!
logo