Pályázati felhívás a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja főigazgatói munkakörének betöltésére

Forrás: LdU

Szeretne rendszeresen hírekről, cikkekről értesülni?
Lájkolja Ön is a –> Zentrum Facebook oldalát

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány pályázatot hirdet a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja (6500 Baja, Duna u. 33.) Főigazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

ubz_2

A jogviszony jellege, időtartama: munkaviszony meghatározatlan időre.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás 2019. január 1. napjától 2024. augusztus 15. napjáig terjedő határozott időre szól.

A munkavégzés helye: 6500 Baja, Duna u. 33.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja magasabb vezetői feladatok ellátása (főigazgató). Az intézmény szakmai és gazdasági munkájának irányítása, szervezése, ellenőrzése az irányadó jogszabályokban, valamint az intézmény szabályzataiban meghatározott feladatok ellátása.

Munkabér és juttatások: a munkáltatóval történő megegyezés szerint.

Pályázati feltételek:

 • pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
 • legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
 • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vállalása
 • legalább C1 típusú német nyelvvizsga, magas szintű aktív nyelvtudás
 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet.

ubz_1

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz
 • az intézmény vezetésére vonatkozó program, fejlesztési elképzelések
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok, oklevelek másolata
 • szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok
 • nyilatkozat arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, továbbításához hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör 2019. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Közalapítvány titkársága nyújt, a 79/520-938-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak az MNÁMK Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány címére történő megküldésével (6500 Baja, Duna u. 33.).
 • Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését és a pályázatra utalást a következő módon: „főigazgatói pályázat”.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatok elbírálásáról az elnök előterjesztésére a Közalapítvány Kuratóriuma dönt, a Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 26.

A munkáltatóval és az intézménnyel kapcsolatban további információt a kozalapitvany.mnamk.hu , illetve az mnamk.hu honlapon szerezhet.

Deutschválts nyelvet

Címkék:

Kapcsolódó cikkek:

© 2004 - 2021 • Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ, Minden jog fenntartva!
logo