Tiszta célokért, tiszta eszközökkel harcolt népcsoportja érdekeiért

Forrás: LdU

Heinek Ottó német nemzetiségi vezetőt búcsúztatták Budapesten

Több százan vettek búcsút Heinek Ottótól, és rótták le kegyeletüket szeptember 6-án Budapesten, a Farkasréti temető Makovecz kápolnájánál. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata elnöke augusztus 20-án 58 éves korában hunyt el hosszan tartó, súlyos betegség után. Családja, barátai és kollégái mellett Áder János köztársasági elnök, a hazánkban élő nemzetiségek ügyét segítő közéleti személyiségek és a magyarországi német közösség tagjai búcsúztatták.

1

Heinek Ottó 1960. február 6-án született Mohácson. Általános iskolai tanulmányait szülőfalujában, Borjádon végezte. Pécsett, a Leőwey Klára Gimnázium Német Nemzetiségi Tagozatán érettségizett. A sorkatonai szolgálat teljesítését követően német és magyar szakos tanári diplomát szerzett a Pécsi Tanárképző Főiskolán. Ezt követően a magyarországi németek hetilapjának munkatársa volt, eközben belpolitikai szakirányú újságírói másoddiplomát szerzett. A rendszerváltást követően a Miniszterelnöki Hivatalhoz került, ahol a Nemzeti Etnikai és Kisebbségi Hivatalnál kormánytanácsosként dolgozott, majd főosztályvezetővé, végül a hivatal elnökhelyettesévé nevezték ki. 1999-ben választották meg a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata elnökévé, tisztségében újra és újra megerősítették. Nagy hozzáértéssel egyengette a hazánkban élő német közösség útját, irányításával a számtalan egyéb eredmény mellett országszerte megerősödtek a német önkormányzatok és civil szervezetek, önállósodtak és fejlődtek az oktatási intézmények; a vezetése alatt született meg az országos német önkormányzat stratégiája, eközben pedig erősödtek a hazánkban élő további nemzetiségekkel, valamint a más német kisebbségekkel való kapcsolatok. Munkássága megkoronázásaképp 2018-ban német nemzetiségi képviselő kerülhetett a Magyar Országgyűlésbe.

2

A gyászszertartáson elsőként dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet, a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes mondott búcsúbeszédet, akit a sokéves munkakapcsolat mellett személyes barátság is fűzött Heinek Ottóhoz: – Megfontolt, higgadt, racionális, de energikus nemzetiségi vezető volt, aki mindvégig hitelesen tudta képviselni a magyarországi németek érdekeit itthon és nemzetközi viszonylatban egyaránt. Tiszta eszközökkel, tiszta célokért harcolt következetesen: érvelt, közvetített, egyeztetett. Így hát nem csak a német közösség gyászolja most vezetője elvesztését, halálával az egész hazai nemzetiségi politika kiemelkedő egyénisége távozott körünkből, egy meghatározó hang hallgatott el örökre.

3

A budapesti Német Nagykövetség nevében Klaus Streicher követtanácsos méltatta az elnök személyét és életművét: – A német nemzetiség fennmaradásának és a német nyelv megtartásának ügye szorosan egybeforrt Heinek Ottó nevével. Mindvégig támogatta a közösség soraiban megfogant ötleteket, és ahol csak tudott, segített azok megvalósításában. Különleges érzékkel tudta megragadni a megfelelő pillanatot, és ez a képessége segített neki abban, hogy mindig megtalálja a folytonosság és a haladás közti középutat.

Megható beszéddel búcsúzott Dr. Józan-Jilling Mihály, az országos német önkormányzat közgyűlésének tagja is, akit több évtizedes szoros barátság fűzött az elnökhöz. – A kurtára szabott életévek ellenére életműve nem torzó: teljes és nagy ívű pályát tudhat maga mögött. A rendszerváltás óta óriási erőbedobással dolgozott a hazánkban élő nemzetiségekért. Emlékszem például, hogy a 90-es évek közepén sokat álmodoztunk együtt a törvény biztosította oktatási és kulturális autonómiáról. Aztán a vezetése alatt a német önkormányzatok által fenntartott oktatási és kulturális intézmények egész hálózata jött létre. Mind eközben kiváló csapatépítő és vezető személyiség, és megértő, melegszívű barát volt.

Heinek Ottó emlékét a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata kegyelettel megőrzi.

Deutschválts nyelvet

Címkék:

Kapcsolódó cikkek:

© 2004 - 2022 • Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ, Minden jog fenntartva!
logo