Nemzetiségi díjjal tüntették ki Dr. Albert Vendelt

Forrás: Zentrum

Szeretne rendszeresen hírekről, cikkekről értesülni?
Lájkolja Ön is a –> Zentrum Facebook oldalát

Minden nemzet egyszeri és megismételhetetlen érték, ezért a nemzetiségeknek nemcsak joguk, hanem küldetésük is, hogy megmaradjanak – mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Nemzetiségekért Díj átadóceremóniáján, amit 2018. december 17-én tartottak a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban.

IMG_7162

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára beszédében hangsúlyozta, hogy óriási bűnt követnek el azok a többségi társadalmak, amelyek szerint nincs szükség a nemzetiségekre, és nem támogatják a megmaradásukat.

Fülöp Attila, az  Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára arról beszélt, hogy Magyarországon mindenkinek van egy barátja vagy családtagja, aki valamelyik nemzetiséghez tartozik. Véleménye szerinte a Nemzetiségekért Díj üzenete, hogy a nemzetiségek és a magyarság akkor tud továbbra is természetesen, egymást erősítve együtt élni, ha mindkét identitás erős.

48358468_2404473449622751_848020689637081088_n

A kitüntetést olyan magánszemélyek, egyesületek vagy nemzetiségi önkormányzatok kapják, akik/amelyek különösen sokat tettek nemzetiségükért a közélet, az oktatás, az egyházi élet, a tudomány, a média vagy a gazdasági önszerveződés terén.

Fáradhatatlan munkája elismeréseként Dr. Albert Vendel is kitüntetést vehetett át.

IMG_7138

Dr. Albert Vendel egy sváb család gyermekeként 1936. április 29-én született Városlődön. A szülői indíttatás alapján a mai napig szívvel-lélekkel elkötelezett a magyarországi németség ügyéért.
Már fiatalon tagja volt a Városlődi Vegyeskarnak, majd házasságkötése után Nagyvázsonyba költözött. Itt alapította meg az első német klubot, melynek tagságát a környező sváb települések lakói alkották.
1972-től a Magyarországi Németek Demokratikus Szövetsége Veszprém megyei delegáltja, majd az 1989-ben megalakult Veszprém Megyei Német Szövetség elnökévé választották. A szervezet elnökeként legfőbb célja volt, hogy a Veszprém megyei németség ne egy fehér folt legyen a magyarországi németség térképén. Ezért a célért mindig keményen és következetesen dolgozott. 

IMG_7161

Az 1994. évi első nemzetiségi választások alkalmával a többéves tapasztalatának köszönhetően a Veszprém Városi Német Kisebbségi Önkormányzat elnökévé választották, amely tisztséget 2014-ig látta el. 1995-ben alakult meg a Veszprém Megyei Német Önkormányzatok Közössége, amelynek elnöke volt 2014-ig. Elnökként nagy hangsúlyt fektetett az információcserére: minden a megyében lakó némethez el kellett jutni a megfelelő információnak. Ösztönözte a nemzetiségi önkormányzatokat, egyesületeket, iskolákat céljaik megvalósítása érdekében pályázatok megírására és benyújtására.
Kezdeményezője volt a Veszprém megyei németség regiszterének, mely www.schwaben.hu címen működik és mutatja be a Veszprém megyei német nemzetiségi településeket. Amegyében megrendezésre kerülő német nemzetiségi rendezvények résztvevője, igyekezett minden településre eljutni és az ott folyó munkát segíteni.
Dr. Albert Vendel kiemelkedő képviselője volt a hazai németség kulturális autonómiájának: jelentős szerepe volt abban, hogy Veszprém megye német nemzetiségi településein a nemzetiségi oktatás bevezetésre került. Minden erejével támogatta, hogy a Lovassy László Gimnáziumban 1993-ban megindulhatott a német nemzetiségi tagozat, melynek működése és eredményei azóta is országos szinten kiemelkedőek.

IMG_7156

1991-ben alapító tagja volt a Veszprémi Német Nemzetiségi Klubnak illetve 2000-ben a Passau-Veszprém Baráti Körnek.
1994-től tagja volt a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata közgyűlésének, 1996-2010 között elnökként vezette az MNOÖ Mandátumellenőrző Bizottságát.
1998-tól 2006-ig Veszprém város képviselőtestületének német nemzetiségű tagjaként tevékenykedett. A németség érdekeit minden választott funkciójában, mindenkor tényszerűen, pártoktól függetlenül, kitartóan, személyiségének megfelelően higgadtan és határozottan képviselte.
A hazai és a Veszprém megyei németségért végzett munkáját mindvégig társadalmi megbízatásban végezte. Munkája elismeréseként az alábbi kitüntetéseket kapta:
1999: „Ehrenpreis” – Veszprém Megyei Német Önkormányzatok Közössége kitüntetése
2008: Veszprém Városért – Pro Urbe Érdemérem, Veszprém Megyei Jogú Város kitüntetése
2012: „Ehrennadel in Gold für das Ungarndeutschtum” – Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának kitüntetése.

A díjat további tizenhárom elismert nemzetiségi művész, pedagógus valamint közéleti szereplő vehette át:

Ducki Krzysztof Józef, grafikusművész
A hazai a lengyel művészek közösségi életének kiemelkedő szereplője, aki választott hivatása mellett hatékonyan segíti a lengyel művészközösséget, valamint a Szent Adalbert Egyesületet. A magyar-lengyel kulturális kapcsolatokat megtermékenyítő grafikusművészi teljesítményét többek között Ferenczy Noémi-díjjal és a Lengyel Köztársaság Lovagkeresztjével ismerték el.

Straszewski Andrzej, a székesfehérvári lengyel nemzetiségi önkormányzat elnöke
Harminc éve alapította a Bem Egyesület első vidéki szervezetét, amelynek keretein belül magas színvonalú kulturális programok, koncertek, filmbemutatók sora valósult meg. A székesfehérvári lengyel önkormányzat elnökeként tevékeny szerepet vállalt a lengyel testvérvárosi kapcsolat létrehozásában. Székesfehérvár és Opole város kitüntetését, valamint a Lengyel Köztársaság Lovagkeresztjét is magáénak tudhatja.

Fuzik János Sándor, korábbi szlovák országos önkormányzati elnök és nemzetiségi szószóló
A magyar közszolgálati médiában a szlovák nemzetiségi műsor alapító-szerkesztője, majd a nemzetiségi műsorpalettáért felelős főszerkesztő. Dokumentumfilmek alkotója, fesztivál nagydíjas. A közéletben aktív, társadalmi tisztségei közül kiemelkedik, hogy a hazai szlovákság első parlamenti szószólója volt. A Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje birtokosa.

Grósz György, koreográfus és táncpedagógus
Munkája és hobbija egybeesik, az 1970-es évektől vezet tánccsoportokat, emellett számos román éneket, népzenét és táncot gyűjtött fel. Szólóénekesként és koreográfusként is több versenyen győzelmet aratott, jelenleg gyermekeket tanít és közreműködik a román hagyományőrző csoportok fesztiválján.

Hepp Mihály, korábbi horvát országos önkormányzati elnök és nemzetiségi szószóló
A horvát nyelv iskolai oktatása mellett a pécsi August Senoa [szenoa] Horvát Klub igazgatójaként közel negyed századon keresztül közösségük felvirágzása érdekében dolgozott. Kitartó munkája eredményeként Pécs a hazai horvát kulturális élet központjává vált. Közel két cikluson át országos horvát elnökként, majd parlamenti szószólóként szolgálta közösségét 2018 derekáig.

Karaván Színház és Művészeti Alapítvány
A közel 20 éves színház alapítója Nyári Oszkár színész-rendező, olyan, hátrányos helyzetben lévő, nehézsorsú gyermekeket indított el a pályán, akik a színészet iránt érdeklődtek, de nem volt lehetőségük megmutatni a tehetségüket. A színdarabok, melyeket önállóan és neves színházakkal együttműködve mutatnak be, egymás megismerésére, és elfogadására tanítanak. A színház több nemzetiségi fesztiválon ért el zajos sikert.

ifj. Kunhegyesi Ferenc, festőművész és oktatási szakember
Műveinek visszatérő témája a gyermekkorában magába szívott cigány mesék és mítoszok.  Sokoldalú tevékenysége a Rádió C és az Aroma rádiónál kezdődött és a “Romano Zsanipe – cigány tudás” tanítást kísérő projekttel teljesedett ki. A helyi iskola oktatási programjában, képzőművészek segítik a gyerekeket a roma identitás vállalásában és az értékek felismerésében, melyek nemcsak a hátrányos helyzet és a lemorzsolódás elleni küzdelemben, hanem a pályaválasztás nehézségeinek leküzdésében is segítséget nyújtanak

Dr. Lásztity Jovánka, pedagógus, iskolaigazgató
Orvosként, tanárhiány miatt került a kettévált szerb-horvát oktatásba, jelenleg a Nikola Tesla szerb iskolaközpont igazgatója. Emellett a szerb nemzetiség képviseletében társadalmi tisztségeket is betölt, és a nemzetiségi kerettantervek kidolgozóinak egyike. Fáradhatatlanul dolgozik a szerb nemzetiségi identitás megőrzésén, és a hagyományok ápolásán

Parno Graszt zenekar
A Paszabról származó zenekar nevének magyar jelentése “fehér ló”, mely a tisztaság és a szabadság jelképe. Az egy nagycsaládból származó, 10 tagú zenekar zenei gyökerei is lakóhelyük zenei hagyományából táplálkozik. A vegyesen romani és magyar nyelven előadott dalaik közös zenei hagyományainkat őrzik és népszerűsítik szerte a világban. A zenekar vezetője Oláh József.

Nikola Parov, zeneművész
Sokoldalú zenész, zeneszerző, producer, aki az általa alapított Zsarátnok együttessel megidézi a teljes balkáni zenei kultúrát, különös tekintettel a bolgár népzenei hagyományokra, ezzel is segítve a bolgár nemzetiség identitásának megőrzését. Több nép- és jazz-zenét játszó együttesben és formációban szerepelt, közreműködött nemzetközi produkciókban, valamint együtt dolgozott a magyar népzene nagyjaival.

Pyrgos Hagyományőrző Görög Néptáncegyüttes
2000-ben, a Beloianniszi Hagyományőrző Néptánccsoport újjáalakulásakor jött létre. A görög nemzetiségi tánc- és zenei motívumkincseik anyaországi és hazai hagyományok gyűjtéséből származnak, előadásmódjukkal szintén az eredetiséget, a tradíciókhoz való ragaszkodást erősítik.

Ropos Márton, szlovén országos önkormányzati elnök
Családjában szívta magába a szlovén nyelvet és kultúrát, amely közössége közéletében segítette munkáját. 2006-ig, négy cikluson át volt Felsőszölnök polgármestere, jelenleg pedig az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke. Közéleti munkája során kiemelt figyelmet fordít a nemzetiségi oktatásra-nevelésre, továbbá a Magyar-Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottságban képviseli a szlovén nemzetiség érdekeit.

Szent Efrém Férfikar
Az együttes állandó résztvevője egyházi rendezvényeknek, és szoros kapcsolatot ápol a Magyar Görögkatolikus Egyházzal. A kórus a kárpátaljai görög katolikus kultúra képviselőjeként, több egyházzenei fesztiválon ért el sikereket. Előadásaik révén a hazai ruszinok megismerhetik a ruszin nemzetiség egyházzenei örökségét.

A díjátadó műsorában nemzetiségi előadóművészek és kulturális csoportok működtek közre.

Deutschválts nyelvet

Címkék:

Kapcsolódó cikkek:

© 2004 - 2020 • Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ, Minden jog fenntartva!
logo