Interjú az MNÁMK új intézményvezetőjével

Forrás: LdU

Szeretne rendszeresen hírekről, cikkekről értesülni?
Lájkolja Ön is a –> Zentrum Facebook oldalát

Szauter Terézia:
„Vezetői programom kulcsszavai a hagyomány és az innováció‘“

A részben az országos német önkormányzat által fenntartott Magyarországi Németek Általános Művelődési Központját (MNÁMK) ez év januárjától Szauter Terézia vezeti. A Hajósról származó pedagógus a 2018 végén leköszönt főigazgató, Scherer Gabriella feladatait vette át. Szauter Terézia 1989 óta tanít az iskolaközpontban, évekig volt az intézmény Egységes Iskolájának vezetője, és most az elődje által megkezdett utat szeretné folytatni.

image

Mi minden történt attól kezdve, hogy tudomására jutott Scherer Gabriella visszalépése, egészen addig a pillanatig, amíg kiderült, hogy ön lesz az MNÁMK új vezetője?

Sajnálattal vettem tudomásul, hogy Scherer Gabriella, korábbi intézményvezetőnk úgy döntött, lemond erről a pozícióról. Nagyon szívesen dolgoztam vezetői csapatában. Aztán következett a kérdés, hogy mi legyen ezután. Az intézményfenntartó közalapítvány pályázati kiírása után többektől is – például Heinek Ottótól, nemrég elhunyt elnökünktől, valamint kuratóriumi tagoktól – bátorítást és bíztató jeleket kaptam arra vonatkozóan, hogy támogatnak, mert alkalmasnak tartanak erre a posztra. Végül beadtam a jelentkezésemet. A pályázatomat a nevelőtestület, a szülők és a tanulók is véleményezték, és a tőlük érkezett pozitív visszajelzések további megerősítést adtak. Az utolsó lépés az volt, hogy az intézményfenntartó alapítvány kuratóriumának tagjai, illetve az alapítvány alapítóinak képviselői is igent mondtak, és engem választottak intézményvezetőnek. Ez számomra nagy megtiszteltetés!

Melyek voltak a pályázat fő gondolatai?

A vezetői programom két fogalommal foglalható össze: hagyomány és innováció. Az iskolaközpont elsődleges feladata a német nemzetiség szokásainak, nyelvének ápolása és továbbörökítése. Ezért arra törekszem, hogy azt a komplex képzési programot – beleértve mindazokat az újításokat és módszereket, amelyeket az utóbbi évtizedekben nemzetiségi iskolaként és Magyarországon működő német iskolaként az MNÁMK-ban kifejlesztettünk – a hagyományőrzés jegyében továbbvigyem és innovatív elemek segítségével felfrissítsem.

Hajósi lányként álmodozott-e valaha arról, hogy egyszer ezt a jó nevű iskolát a legmagasabb pozícióból vezetheti?

Egyáltalán nem! Sváb lány létemre már az is nagy lépés volt, hogy egy apró faluból Bajára, egy kisvárosi gimnáziumba mehettem továbbtanulni. A következő mérföldkövet a szegedi egyetem jelentette. Majd jött a nagy kérdés, hogy milyen szakmát válasszak, hol dolgozzak a továbbiakban. Akkoriban még abban is bizonytalan voltam, hogy vajon oktathatok-e majd az egykori iskolámban, és hogy képes leszek-e az ott elvárt színvonalon tanítani. Időközben a feletteseim és kollégáim segítségével megtanultam az erősségeimet felismerni és gyengeségeimet javítani. Mindez idővel oda vezetett, hogy intézményvezető lettem.

Évtizedek óta és nap mint nap az MNÁMK-ért dolgozik. Mi az oka annak, hogy még mindig nem fáradt el – sőt, épp ellenkezőleg –, fáradhatatlanul, szeretettel és egyre magasabb pozícióból teszi mindezt?

Egyrészt szeretek pedagógus lenni, szívesen dolgozom gyerekekkel, fiatalokkal. Másrészt a német származásom, az iskolához való kötődésem is fontos ok: naponta használhatom a német nyelvet a tanítás során, a diákokkal és kollégákkal való kapcsolattartásban. Harmadrészt mindig inspirálnak a tantestülettel közös ötletelések arról, hogyan adjuk tovább a magyarországi németség értékeit, illetve miként tudunk azon dolgozni, hogy külföldi német iskolaként a jövőben is kiválóak legyünk és tanulóinknak a legjobb lehetőségeket biztosítsuk a tanuláshoz, kompetenciáik fejlődéséhez.

Milyen volt ez az intézmény a gimnazista lány szemszögéből, majd a tanárnő, később az Egységes Iskola vezetőjének nézőpontjából, és milyen az intézményvezetői székből nézve?

Diákként a bajai német nyelvű gimnáziumot gondoskodó és nagyon jó közösségként éltem meg, ahol németül beszélhettünk, ahol néptánccsoportban táncolhattunk, és ahol jól éreztük magunkat a diáktársainkkal és a tanárokkal együtt. Épp abban az időszakban dolgoztam itt pedagógusként, amikor az iskola kinőtte magát és új perspektívák nyíltak előtte. Nagyon élveztem, hogy sok innovatív kezdeményezés részese lehettem – különösen, amikor a nemzetiségi iskolából kialakult a kulturális és oktatási centrum óvodával, általános iskolával, a gimnázium német-magyar tagozata négy- illetve hatosztályos képzéssel, és végül a szakgimnázium. Vezetőként főleg az volt a feladatom, hogy lehetővé tegyem a munkatársaim számára további fejlesztések kidolgozását, amelyek révén az iskolánk egyre jobbá és népszerűbbé válhatott. Intézményvezetőként pedig az MNÁMK-ra olyan iskolaközpontként tekintek, amely nemcsak egyike a vezető magyarországi német oktatási centrumoknak, de nemzetközi tekintetben is fontos szerepet játszik. Iskolánk ugyanis európai képzési modellt valósít meg, és azon dolgozunk, hogy ez a pozíciónk a továbbiakban is megmaradjon.

Az MNÁMK nemrég ismét megkapta a megtisztelő „Kiváló Külföldi Német Iskola“ címet. Mit jelent ez?

Ez azt jelenti, hogy iskolánk a világszerte működő 140 külföldi német iskola egyike. Meg kell felelnünk a német minőségbiztosítási követelményeknek. Az intézményünkben folyó munkát ötévente vizsgálják. Először 2012-ben nyertük el a „Kiváló Német Iskola” címet. Az akkori ellenőrzés során azokat a területeket is feltárták, amelyek tekintetében még fejlődnünk kellett. Nemrég zajlott le a második minőség-ellenőrzés: ez egy egyhetes, nagyon alapos, a pedagógiai munkánkat érintő vizsgálat volt, amelyen ezúttal is elértük a megkövetelt magas színvonalat. Erre nagyon büszkék vagyunk. Mindez azt jelenti, hogy intézményünk német szemszögből is kiváló munkát végez és továbbra is támogatásra méltó. De szeretném hozzáfűzni, hogy természetesen meg kell felelnünk a magyar követelményeknek is. Nagyon pozitív ebben a dologban az, hogy mindkét feltételrendszer egyazon irányba halad, a magyar tanfelügyeleti vizsgálatok és minősítések során is kiváló eredményeket mutatunk fel.

image-1

Milyen projekteket szeretne még az első évben megvalósítani?

A folyamatos minőségfejlesztésen túl iskolánkban számos projekt fut egyszerre. Ezek közül egyet mindenképpen kiemelnék: ez az úgynevezett Ulmer-Schachtel- és az azzal összefüggő országos német nemzetiségi tanösvény-projekt, amely sok-sok támogató és adományozó segítségével valósul meg: Az iskolaközpont udvarán fog felépülni egy életnagyságú “Ulmer Schachtel” – egy olyan dereglye, amilyennel az őseink még a XVIII. században Németországból Magyarországra települtek. Az építmény egyrészt a tervezett tanösvény egyik állomása, másrészt a német betelepülés országos emlékműve lesz, valamint iskolán kívüli programok helyszínéül szolgál majd. Jelenleg nem csak a dereglye építése folyik, hanem a tanösvény koncepciójának kidolgozása is.

Milyen tervei vannak az elkövetkező évekre?

Nagyon sokféle! Magyarországi német, illetve külföldi német iskolaközpontként szeretnénk továbbadni a gyerekeknek és a fiataloknak a német nemzetiség értékeit, mégpedig úgy, hogy az modern korunk fiatalsága számára is izgalmas legyen. Ehhez az eddiginél nagyobb mértékben kívánjuk igénybe venni a tanítás során a digitális technikát, illetve a modern tanítási módszereket. Jelenleg a német-magyar érettségi rendszerünk megújításán dolgozunk, hogy az a későbbiekben is sikeres modellként működhessen. Az elkövetkező években be szeretnénk vezetni a nemzetközi német érettségi vizsgát. Tagintézményeink – a kecskeméti Mercedes Benz Iskola és a miskolci Bosch Iskola – tekintetében, valamint a Magyarországon jelen lévő német vállalatokkal történő együttműködésben szintén látunk lehetőségeket a továbbfejlődésre, amellyel hozzájárulhatunk a magyar-német oktatási és gazdasági kapcsolatok fejlődéséhez.

Milyennek látja az intézményfenntartó közalapítvány és az iskolaközpont együttműködését?

A kezdetektől, 1998-tól fogva mind a mai napig nagyon konstruktív és hatékony. A közalapítvány biztosítja az MNÁMK-ban folyó magas színvonalú munka biztos hátterét. Az alapítvány kuratóriumában személyi változások történtek – nagyon örülünk, hogy újra egy volt diákunk lesz a kuratórium elnöke. Mindezek ellenére remélem, hogy továbbra is jól tudunk majd együttműködni, hiszen mindnyájunk célja ugyanaz: jó és minőségi munkát biztosítani a bajai iskolacentrumban.

Szauter Terézia pályája

1985 – Érettségi a bajai Frankel Leó Német Kéttannyelvű Gimnáziumban, az MNÁMK jogelődjében
1990 – Történelem és germanisztika szakos tanári diploma a szegedi József Attila Tudományegyetemen
1989-től történelem-német szakos, majd német népismeret tanár a Frankel Leó Gimnáziumban, később az MNÁMK- ban a gimnázium német nemzetiségi néptánccsoportjának vezetője
1994-1995 – C kategóriás néptánctanár-képzés német nemzetiségi tánc szakon
2011-2012 – az MNÁMK gimnáziumának helyettes vezetője
2012-től az MNÁMK iskolaközpontjának igazgatója (általános iskola, gimnázium és szakközépiskola, 2016-tól szakgimnázium)
2016-tól az MNÁMK intézményvezető-helyettese

Kitüntetések

2017 – „A Bács-Kiskun megyei németségért“ Díj a Bács-Kiskun Megyei Német Önkormányzatok Szövetségétől, „Baja város nemzetiségeiért“ Díj Baja város közgyűlésétől

Deutschválts nyelvet

Címkék:

Kapcsolódó cikkek:

© 2004 - 2021 • Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ, Minden jog fenntartva!
logo