Betölthető állás az MNOÖ Hivatalában

Forrás: LdU

Szeretne rendszeresen hírekről, cikkekről értesülni?
Lájkolja Ön is a –> Zentrum Facebook oldalát

Pályázati felhívás az MNOÖ Hivatala
hivatalvezető-helyettese munkakör betöltésére

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Hivatalának vezetője a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 123.§. (3) bekezdése, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Hivatala hivatalvezető-helyettese munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 1026 Budapest, Júlia u. 9.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 123. § (4) és (5) bekezdése alapján a hivatalvezető távollétében a hivatalvezető-helyettes ellátja különösen az alábbi feladatokat:
„(4) A hivatalvezető
a) vezeti az országos nemzetiségi önkormányzati hivatalt, ellátja az ehhez kapcsolódó munkáltatói jogkörbe tartozó feladatokat, a hivatal munkavállalóival közszolgálati jogviszonyt, munkajogviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesít, szabályozza a hivatal belső működésének rendjét,
b) gondoskodik a közgyűlés működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról,
c) előkészíti a testületi döntéseket, tanácskozási joggal részt vesz az üléseken,
d) jelzi, ha a testület döntése vagy döntéshozatali eljárása jogszabálysértő,
e) évente beszámol a közgyűlésnek a hivatal tevékenységéről.
(5) A hivatalvezető a (4) bekezdés c)-d) pontjával összefüggő feladatai körében ellátja az önkormányzati költségvetés, a zárszámadás és az önkormányzati pénzügyi beszámolók összeállításával kapcsolatos feladatokat.”

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a belső szabályozás az irányadók.

Pályázati feltételek:

 1. felsőfokú végzettség,
 2. szakmai gyakorlat,
 3. magyar állampolgárság,
 4. büntetlen előélet,
 5. felsőfokú német nyelvtudás szóban és írásban,
 6. magyarországi német közösséghez tartozás,
 7. felhasználói szintű számítógépes ismeret.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • gazdaságtudományi, jogi, igazgatásszervezői, közigazgatási, államtudományi végzettség,
 • közigazgatási szakvizsga,
 • részvétel a magyarországi német közéletben,
 • angol nyelvtudás,
 • B-kategóriás jogosítvány,
 • önkormányzati költségvetési szervnél szerzett szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • német nyelvű motivációs levél,
 • 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • iskolai végzettséget, képzettséget és engedélyt igazoló okiratok másolata,
 • előnyként megjelölt feltételek igazolása,
 • aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakörrel kapcsolatos egyéb információk: A jogviszony létesítése három hónapos próbaidő kikötésével jár.
A munkakör betölthetőségének időpontja: Előreláthatólag 2020. január 13-tól

A pályázat benyújtásának határideje: a https://kozigallas.gov.hu-n történő megjelenéstől számított 15. nap
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Gutai Hajnalka és Englenderné Hock Ibolya (elérhetőség: ldu@ldu.hu telefon: +36-1/212-9151) nyújt.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton a pályázat benyújtási határidejéig beérkezőleg, a pályázatnak a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Hivatala postacímére (1537 Budapest, Pf. 348.) vagy e-mailben az ldu@ldu.hu e-mailcímre történő megküldésével történik. A pályázat személyesen is benyújtható a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Hivatalában (1026 Budapest, Júlia u. 9.). Kérik a borítékon, illetve az e-mail tárgyában feltüntetni a munkakör megnevezését: „hivatalvezető-helyettes”.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
https://kozigallas.gov.hu
www.ldu.hu
Neue Zeitung hetilap
LdU / MNOÖ facebook oldala

Deutschválts nyelvet

Címkék:

Kapcsolódó cikkek:

© 2004 - 2021 • Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ, Minden jog fenntartva!
logo