Englenderné Hock Ibolya: továbbra sem adunk alább az óvodáink-iskoláink színvonalából

Forrás: LdU

Szeretne rendszeresen hírekről, cikkekről értesülni?
Lájkolja Ön is a –> Zentrum Facebook oldalát

A nemzetiségi oktatásügy további fejlesztéseiről
is tárgyalt az országos német önkormányzat közgyűlése

A saját fenntartású intézmények fejlesztése, újabb óvodák, iskolák német önkormányzati fenntartásba adása, valamint a jövőre esedékes népszámlálás előkészítése – különösen e témákkal foglalkozott legutóbbi ülésén a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata közgyűlése. A 47 fős testület február 22-én tanácskozott Budapesten. A megvitatott kérdéskörökből ezúttal is az derült ki, hogy az MNOÖ a hazai német közösség fennmaradását és fejlődését fenntarthatóan, hosszú távon szolgáló kezdeményezésekben gondolkodik.

2

Az országos német önkormányzat legfelsőbb grémiuma a magyarországi német közélet legfontosabb kérdéseiben dönt. A közgyűlés idei első ülésén számos technikai jellegű napirendi pont szerepelt. Azok mellett a testületi tagok bizottsági beszámolók alapján értékelték a tavalyi év eredményeit és kiemelkedő eseményeit:
A pénzügyi és ellenőrző, valamint a közbeszerzési döntéshozó bizottság 2019-ben kiemelten foglalkozott a pécsi Koch Valéria Iskolaközpont éttermi épületszárnyának felújításával és bővítésével.
A kulturális és médiabizottság mindenekelőtt a német nyelvű színjátszás támogatására fókuszált, emellett gondját viselte az országszerte működő több száz kulturális csoportnak és a számos helytörténeti gyűjteménynek, valamint országos jelentőségű német nemzetiségi kulturális intézményeket és kezdeményezéseket támogatott.
Oktatási fronton mindenekelőtt a német önkormányzati fenntartásban működő iskolák, óvodák számának bővülése, pedagógusok és tanulók számára szervezett képzések és tanulmányutak, diákversenyek, a nemsokára elkészülő országos német tanösvény, valamint a magyarországi német pedagógushiányt orvosló ösztöndíjprogram ügye voltak napirenden.
A 2019-es évben a legfőbb feladat a nemzetiségi önkormányzati választások előkészítése, és ennek kapcsán mindenekelőtt a fiatalok mozgósítása volt – ismertette legfontosabb eredményeit az ifjúsági bizottság. A beszámolóból kiderült, ennek szellemében zajlott az immár ötödszörre, ezúttal Veszprémben megrendezett ifjúsági konferencia is. Sikeres volt emellett az a kezdeményezés is, amely a magyarországi német gyermekeket és fiatalokat tömörítő civil szervezetek közti szorosabb együttműködést szorgalmazta.

1

Az országos német önkormányzat 2020-ban is a megkezdett úton halad tovább. A közgyűlés egyetértését adta négy további iskola, illetve óvoda, bölcsőde átvételéhez. Ezzel a jövő tanévben már a hatvanat is meghaladja a települési német önkormányzatok által fenntartott oktatási-nevelési intézmények száma. – Március 3-án harmadik alkalommal tartunk szakmai napot német nemzetiségi intézményfenntartók és intézményvezetők részére – mondta Englenderné Hock Ibolya, az országos német önkormányzat elnöke. – A pilisvörösvári konferencián nagy hangsúlyt fektetünk majd arra, hogy az érintettek jogi és pénzügyi kérdéseket érintő tapasztalatcsere mellett tartalmi, különösen a gyermekek nyelvi fejlődésére vonatkozó inspirációkat is kapjanak egymástól. A cél az, hogy az óvodáink, iskoláink továbbra is a már megszokott magas színvonalon működjenek.
Mint ismeretes, a német nemzetiségi oktatásügy egyik legfontosabb törekvése az, hogy minél több iskola és óvoda kerüljön települési német önkormányzat kezébe. A színvonal és a finanszírozás biztosítása érdekében az MNOÖ 2014-ben kidolgozott egy szigorú feltételrendszert, amelynek az intézményátvétel előtt kötelezően meg kell felelni.

3

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata egyébként maga is több oktatási intézményt tart fenn – többek között a pécsi Koch Valéria Iskolaközpontot. A közgyűlés által elfogadott, 2020-ra vonatkozó közbeszerzési terv alapján az említett iskolában várhatóan még idén zárul egy újabb jelentős beruházás, amelynek eredményeképpen az intézmény új osztálytermekkel, valamint egy 80 fős, korszerű, a különböző intézményegységekben dolgozó pedagógusok közti kommunikációt hatékonyabbá tevő tanári helyiséggel bővülhet. Emellett az említett iskolaközpont Szőnyi utcai óvodája részben megújul. Az önkormányzat prioritáslistáján szerepel még Veszprémben a Német Ház renoválása, továbbá Pécsett a Lenau Ház felújítási munkálatainak előkészítése. A szóban forgó beruházások a Miniszterelnökség támogatásával valósulhatnak meg.

4

2021-ben kerül sor a következő népszámlálásra. Abban az előzőekhez képest néhány változás várható – tájékoztatta a közgyűlést az MNOÖ vezetősége. A tervek szerint megszűnik például az alanyok anonimitása, azaz a nyugat- és észak-európai országok gyakorlatához illeszkedve kötelező lesz a név és a lakcím megadása. A Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatása szerint azonban az adatösszekapcsolás csupán a feldolgozás ideje alatt lesz lehetséges, így mindenki bátran nyilatkozhat nemzetiségi hovatartozásáról, anyanyelvéről. Az MNOÖ továbbra is az anonimitás biztosítása mellett teszi le a voksát.

Ritter Imre parlamenti képviselő többek között arról számolt be, hogy tárcaközi egyeztetések zajlanak a nemzetiségi törvény módosítása kapcsán. Elmondta, a változtatást, amely mintegy 60 paragrafust érint, a Magyarországi nemzetiségek bizottsága tárja az Országgyűlés elé. Ritter továbbá arról is tudósította a testületet, hogy felmérés zajlik a nemzetiségi pedagógus-ellátottságról, és hogy megtörtént a nemzetiségi pedagógusok pótlékának emelése.

A közgyűlés ülésén elhangzott továbbá az is, hogy április 25-én kerül sor az országos német tanösvény ünnepélyes átadására. A nyolc állomásból álló tematikus út a bajai Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja udvarán kap helyet, „a múltnak jövője van” mottót viseli majd, és a hazánkban élő teljes német közösség történetének több évszázadát öleli fel.

Deutschválts nyelvet

Címkék:

Kapcsolódó cikkek:

© 2004 - 2021 • Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ, Minden jog fenntartva!
logo