Ajánlatok nemzetiségi óvodák óvodapedagógusainak otthoni munkavégzésre

Forrás: LdU

A Magyarországi Német Pedagógiai Intézet és a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata az alábbiakat ajánlja a nemzetiségi óvodák óvodapedagógusainak otthoni munkavégzésre:

homeoffice

 • Csoportdokumentumok vezetése (naplóban az elvégzett tevékenységek értékelése, pedagógiai reflexió, nevelőmunka értékelése, következő időszak nevelési terveinek elkészítése, nyelvi nevelési feladatok tervezése a mindennapi tevékenység során, nyári napirend megírása stb.)
 • Következő nevelési év éves terveinek, tematikus terveinek előkészítése
 • Ahol magyarul folyik a dokumentáció, ott át lehet állni a német nyelvűre, ennek kidolgozása
 • Óvodai vagy csoport projektek, témák, állomásokon végzett tevékenységek kidolgozása a német nyelvi tartalmak és a német nemzetiségi kultúra közvetítésére a következő nevelési év előkészítésére
 • Anyaggyűjtés témák feldolgozásához, egyéni repertoár bővítése mindkét nyelven (dalok, versek, mondókák, mesék, játékötletek stb.)
 • Folyamatban lévő önértékelés, intézményi önértékelés feladatainak ellátása
 • Az önértékelésekhez kapcsolódó önfejlesztési tervben kitűzött feladatok ellátása (pl. önképzés, szakirodalom tanulmányozása, online továbbképzésen részvétel)
 • Felkészülés a 2021-es év minősítési feladataira
 • Intézményi igény és elégedettségméréshez kérdőívek, interjú kérdések összeállítása
 • Stratégiai dokumentumok felülvizsgálata, átdolgozása, kiegészítése különös tekintettel a kétnyelvű nevelésre és a nemzetiségi tartalmakra (pl. Pedagógiai Program nemzetiségi részének átdolgozása a „Leitbild” útmutatásainak és az „Unsere kindergarteneigene Konzeption” mintaprogram szellemében; saját csoportnapló készítése a kétnyelvű nevelés átlátható tervezésének érdekében)
 • Stratégiai dokumentumok átdolgozása, frissítése a jogszabályi változásoknak megfelelően (Pl. SZMSZ, Adatvédelmi szabályzat és szülői, dolgozói adatvédelmi nyilatkozatok)
 • Aktuális pályázatokon részvétel (pl. BMI Régiókon átívelő tapasztalatcsere támogatására; Helyi német nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott köznevelési intézmények felszerelésének támogatására)
 • SWOT analízis segítségével az intézményi erősségek és fejlesztendő területek felmérése az intézményfejlesztéshez
 • Mitől nemzetiségi egy óvoda? Az intézmény nemzetiségi jellemzőinek elemzése, az intézmény nemzetiségi arculatának erősítése az UDPI szakmai ajánlásából válogatva a helyi sajátosságoknak megfelelően
 • Intézményi szakmai elvárások kidolgozása a pedagógusokkal szemben a nemzetiségi pótlék emelkedéséhez kapcsolódóan adódóan
 • Intézményi innovációként új munkaformákkal, módszerekkel való ismerkedés (pl. német mese nyelvi tehermentesítése, nemzetiségi tartalmak közvetítése nyitott tanulási formákkal, nyelvi tartalmak feldolgozása projekt módszerrel stb.)
 • Iskolaérettség elérését segítő feladatsor összeállítása a tanköteles korúaknak (ebbe bevonhatók a segítő szakemberek is)
 • Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek részére (BTMN, SNI) egyéni fejlesztési terv készítése, az egyéni fejlesztéshez eszközök elkészítése)
 • Nyelvi neveléshez és hagyományápoláshoz saját készítésű foglalkozási eszközök készítése
 • Nyelvi neveléshez, szókincsfejlesztéshez célzott játékeszközök készítése
 • Tájékoztató anyag összeállítása leendő szülőknek az óvodában folyó munka bemutatására (PPT, Flyer készítése, eseményfotók összegyűjtése)
 • Szülők részére anyagok összeállítása az otthoni nevelés segítésére (pl. dal-, mese-, mondóka-, vers ajánló, fejlesztő feladatok gyűjteménye iskolába készülőknek.

Deutschválts nyelvet

Címkék:

Kapcsolódó cikkek:

© 2004 - 2021 • Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ, Minden jog fenntartva!
logo