Ajánlatok német nemzetiségi óvodák vezetőinek és pedagógusainak

Forrás: LdU

A Magyarországi Német Pedagógiai Intézet és a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata a rendkívüli helyzetben történő távmunka és otthoni munkavégzés szervezéséhez az előző összeállításhoz hasonlóan további ajánlásokat fogalmazott meg.

homeoffice

 • Válasszanak egy felületet, amely arra szolgál, hogy a szülők felé történő digitális Táv-Ovi dokumentumait összegyűjtik. Így a vezető is követni tudja kollégái munkáját, és a fenntartó felé is könnyebb tájékoztatást adni, ha beszámoltat az elvégzett távmunkáról, otthoni munkavégzésről.
 • Határozzák meg együtt a nevelőtestülettel, hogy napi szinten mennyi időt fordítsanak az egyes pedagógusok dokumentáció vezetésére, anyaggyűjtésre, gyermekeknek ajánlott tevékenységek, ötletek megfogalmazására, egymással való konzultációra.
 • Tervezzenek be hetente egy nevelőtestületi megbeszélést is, amelyet digitális csatornán keresztül tarthatnak.
 • Mérlegeljék, hogy heti egy-két nap rendes szabadság beiktatása a távmunka és az otthoni munkavégzés heteibe hasznos lehet, hiszen a veszélyhelyzet feloldásával ugrásszerűen megnő majd a szülői igény az óvodai ellátásra, így nem lesz majd lehetőség a szokásos módon a nyári időszakban a dolgozói szabadságok kiadására.
 • Közvetítsék a szülők felé a helyben szokásos módon (pl. hírlevélben), hogy milyen gyakorisággal, mikor kapnak anyagokat, és hogy mikor elérhetőek számukra a pedagógusok. Így a kínálat és a szülői igények egyensúlyba kerülnek és a pedagógusokra sem rakódik olyan teher, hogy az egész nap készenlétben kell állniuk a szülőkkel/gyerekekkel való kapcsolattartásra.
 • A gyermekközpontú óvodai nevelésben, a kétnyelvű (vagy egynyelvű) német nemzetiségi nevelésben az óvodapedagógusnak modell szerepe van. Ebben a rendkívüli időszakban is találjanak módot, felületet a szülőkkel, gyermekekkel való online kapcsolattartásra úgy, hogy alakítsák ki az online jelenlét rendszerét, amelyet a partnerek (óvoda-szülő) elfogadnak, betartanak.
 • Amennyiben az óvodapedagógusoknak nem áll rendelkezésükre megfelelő számítástechnikai eszköz a távmunkához, használják ki a pályázati lehetőségeket, esetleg egyéb, pl. alapítványi forrásokat ezek beszerzésére. (Informatika a köz szolgálatában 2020 Részletes pályázati kiírás a www.oip.hu oldalon érhető el!)
 • A pedagógus is tervezze be a családi napirendbe az óvodai feladatok ellátását és próbáljon ilyenkor csak erre koncentrálni. Ha a család ellátása közben lop időket az óvodai tevékenységre, akkor az lesz az érzése, hogy egész nap ezzel foglalkozik, hogy aránytalanul hosszú időt tölt ezekkel a feladatokkal, és mégsem lesz hatékony a munkavégzése.
 • Egyezzenek meg a nevelőtestületen belül, hogy milyen témákat fognak feldolgozni a szorgalmi idő hátralévő két hónapjában.
 • Beszéljék meg, hogy milyen munkamódszert választanak a témafeldolgozáshoz. Eloszthatják a feladatokat úgy, hogy egy-egy csoport pedagógusai dolgoznak ki komplex módszerrel egy-egy témát, de úgy is működhet a munkamegosztás, hogy az óvoda egy-egy pedagógusa a felelőse egy-egy tevékenységterületnek, és ahhoz dolgoz ki, gyűjt össze olyan anyagokat, amelyeket azután egy komplex téma feldolgozásába dolgoznak össze és azt továbbítják a szülőknek.
 • Haladjanak az éves terv szerint a témafeldolgozással és az óvodájukban szokásos rendszerben. A pedagógusoknak is biztonságot ad, ha a megszokott, megtervezett menetet legalább részben követni tudják.
 • A német nyelvű tevékenységszervezés nehezebben megvalósítható, főleg, ha a szülő nem beszéli a nyelvet. Támaszkodjanak YouTube videókra, de aki kreatív és ügyesen használja a digitális eszközöket, az a maga készítette videón, hangfájlon, eszközökkel is mesélhet, mondókázhat, dalolhat a gyerekeknek.
 • Az összegyűjtött tevékenységeknél gondoljanak a csoport életkori sajátosságaira, vegyes életkorú csoportszervezés esetén a különböző korosztályokra az anyagok kiválasztásakor.
 • Ne feledkezzenek meg a tankötelesekről, a szülők bizonyára aggódnak, hogy gyermekük nem fogja elérni az iskolai életmódhoz szükséges fejlettséget.
  A speciálisan nekik összeállított anyagok elkészítésébe bevonhatják a fejlesztő pedagógust, pedagógiai asszisztenst is.
  Nyugtassák meg a szülőket, hogy egy normál fejlődésütemű gyermek természetes érése elvezet majd oda, hogy a lassú folyamat során iskolaéretté válik. Bíztassák a szülőket sok beszélgetésre, mesére, mondókára, dalolásra mindkét nyelven, közös élményszerzésre játék és játékos feladatok során, a természetes otthoni tevékenységek kihasználásával (pl. süteménykészítés, söprögetés anyával, kertrendezés, barkácsolás apával).
 • Gondoljanak azoknak a családoknak a tájékoztatására is, akik az idén szeretnének beiratkozni az óvodájukba! Tájékoztassák őket az óvodaérettségről, az új felvételi eljárásrendről az óvoda honlapján, vagy a helyben szokásos módon (pl. hirdetményben, önkormányzati honlapon).
 • A segítő szakemberek (logopédus, gyermekpszichológus) is kapcsolódjanak be a Táv-Oviba, segítsék tanácsokkal a szülőket, tartsanak digitális eszközökkel terápiát pl. a beszédhibával küzdőknek.
 • A gyermekek örömmel fogadják az ismétlődéseket, a rituálék biztonságot adnak nekik ebben a különleges helyzetben. Küldjék el nekik az óvodai napirendhez kapcsolódó ismerős német dalokat, mondókákat, a visszatérő csoportrituálék dalait.
 • A különböző élethelyzetben lévő családok különböző módon lesznek befogadók a Táv-Ovira, de ez ne befolyásolja a nevelőtestületet feladatellátásában. Adjanak egy bővebb kínálatot, amiből minden család meríthet és megtalálja a neki valót.
 • Annyit, és úgy nyújtsanak, amit hosszabb távon is biztosítani tudnak, hiszen a folyamatosság fontos szempont.
 • Ha a „kötelező” feladatokat elvégezték, bepótolták a naplókban az elmaradt tervezéseket, értékeléseket J, akkor szakíthatnak időt az innovatív feladatokra, saját repertoárjuk megújítására, bővítésére, önképzésre is.
  Kidolgozhatnak közösen a következő nevelési év előkészítésére projekteket, témákat a német nyelvi tartalmak és a német nemzetiségi kultúra közvetítésére.
  Ismerkedhetnek új módszerekkel és munkaformákkal, de lehet, hogy intézményüknek az lesz a fejlődés következő lépcsője, ha összegyűjtik azt a szókincset, azokat a mondatmodelleket, amelyekkel a mindennapi tevékenységeket kísérik, hogy biztosabb nyelvtudással vezethessétek a csoportjukat a kétnyelvű nevelés útján.
 • Önképzés keretében ismerkedjenek meg a korai kétnyelvűséggel kapcsolatos tudományos kutatások eredményeivel, szakirodalmakkal és gondolják át, hogy az azokból nyert ismeretek hogyan ültethetők át a mindennapi óvodai gyakorlatukba.
 • Tervezzék meg az intézményi feladatellátást úgy, hogy az örömet szerző, kreatív feladatok elvégzése mellett tudjanak elegendő időt fordítani kisebb munkacsoportokban a dokumentum felülvizsgálatokra, átdolgozásokra is, amelyek kevésbé népszerű feladatai a pedagógus munkakörnek!
 • Az innovatív feladatok ellátásában, a stratégiai dokumentumok átdolgozásának irányításában támaszkodjanak az óvoda vezetőségének tagjaira, a helyettesre, a munkaközösségvezetőkre, a nagy szakmai tapasztalattal rendelkező kollégákra.
 • A nevelőtestület és az óvodai alkalmazotti közösség minden tagja próbáljon meg egyensúlyt teremteni a családi élet és a munkavégzés között úgy, hogy egyik se szenvedjen hiányt!
 • Teremtsenek lehetőséget az Oktatási Hivatal által is ajánlott egyéni szakmai megújulás mellett a módszertani tapasztalatcserére!
 • Csatlakozzanak az UDPI német nemzetiségi óvodapedagógus Facebook oldalához, tegyenek közkinccsé olyan dokumentumokat, linkeket, dalokat, verseket, mesét, nyelvi játékokat, saját készítésű eszközöket, ötleteket, amelyekkel segíthetnek másoknak, megoszthatják tudásukat! (Kérjük, ötleteiket, a linkeket a következő emailcímre küldjék: info@udpi.hu).

Deutschválts nyelvet

Címkék:

Kapcsolódó cikkek:

© 2004 - 2021 • Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ, Minden jog fenntartva!
logo