Slachta Krisztina: „Rokonlátogatók”

Forrás: Bibliothek.hu
Szeretne rendszeresen hírekről, cikkekről értesülni?
Lájkolja Ön is a –> Zentrum Facebook oldalát

A második világháború végén több ezer magyarországi német menekült nyugatra a Vörös Hadsereg elől. 1946. január 19-ét követően mintegy 167.000 ember került Németország amerikai megszállási övezetébe és mintegy 50.000 magyarországi német az akkori szovjet övezetbe az elűzetések következtében. Ez utóbbiból az NDK, a brit, francia és amerikai megszállási övezetből pedig az NSZK létrejöttével a magyarországi német népcsoport – a csaknem teljes mértékben elűzött vagy elmenekült más közép-kelet-európai német népcsoportokhoz képest – igen különleges helyzetbe került. Mintegy felük Magyarországon maradt, a többiek pedig a megosztott Németország két államában voltak kénytelenek boldogulni. Szétszakított családtagok, rokonok, ismerősök kerültek így különböző államokba, esetenként azokon belül más-más régiókba. Az elűzetést követő helyzet a legtöbbjüknek különösen nehéz volt, nemcsak az újrakezdés, hanem a más államba kerültekkel vagy a Magyarországon maradottakkal való kapcsolattartás miatt is, ami sokáig csak levélváltás útján történhetett.

Dr. Gajdos-Frank Katalin Megfigyelve című könyve a magyarországi németek a kommunizmus alatti, túlnyomórészt az 1945-1956 közötti megfigyeléséről szól, benne kitér az 1956 utáni, az országban maradt és külföldre került rokonokhoz tett utazások megfigyelésének témájára is.

Rokonlatogatok

Az 1956 utáni megfigyelések tematikáját dr. Slachta Krisztina 2020-ban megjelent Rokonlátogatók című könyve taglalja igen nagy részletességgel. 1956 levert forradalmát követően 1958-tól a kommunista vezetés szigorának már bizonyos fokú enyhülése figyelhető meg az NSZK felől érkező és az oda tartó svábok utazásának engedélyezését illetően, hiszen az utazások évről-évre egyre nagyobb mértéket öltöttek. Az ilyen irányú turizmusban a kommunista államvédelmi szolgálatok potenciális veszélyt láttak. A megfigyelések jó része ennek értelmében célzottan a magyarországi németek rokoni látogatásaira terjedtek ki mind hazánkban mind az NSZK területén.
A szerző művének elkészítéséhez főként az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának iratanyagait vizsgálta. Mindemellett különféle intézeteket is felkeresett. Ilyen volt a müncheni Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas is, ahol a magyarországi német elűzöttek különféle szervezeteinek dokumentumait és sajtóarchívumi anyagait vizsgálta. A tübingeni Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde-ban pedig a magyarországi németek által írt képeslapokat, illetve a Volkskalender der Deutschen aus Ungarn című évenként kiadott kalendáriumot is elemezte.
Az 1950-es évek végén még csak csoportosan szervezett utazások keretében volt lehetőség hazánkba látogatni, az 1960-as években már engedélyezték az egyéni utazást is. Emellett a Magyarországon maradt magyarországi németek is meglátogathatták az akkori NSZK-ban élő rokonaikat. Így fordulhatott elő az is az 1960-as években, hogy több hónapig dolgozhattak Németország nyugati felén. Ezt követően pedig használt nyugatnémet autóval térhettek haza magyarországi német falujukba. Az sem volt ritka, hogy a nyugati rokonok ruhaneműt, háztartási gépeket, használt gépkocsit ajándékoztak a Magyarországon élőknek. A magyar állambiztonsági szervek az 1970-es évek elején teljes mértékben felhagytak a magyarországi németek kül- és belföldi megfigyelésével.

A könyv több szempontból tárja elénk a magyarországi németek megfigyelésének korszakát, illetve a népcsoport hazai és külföldi helyzetét a hidegháború ezen időszakából. A „Hogyan? Mikor? Miért?” kérdéseire pedig az olvasó a könyv végén található gazdag és részletes forrásanyagból is válaszokhoz juthat.

A könyvet mindazoknak ajánljuk, akik szeretnének egy igényesen összeállított történelmi szakkönyvet olvasni a magyarországi németek 1956 utáni kül- és belföldi állambiztonsági megfigyeléséről, illetve többet megtudni a népcsoport tagjainak ezen időszakbeli helyzetéről.

Slachta Krisztina: „Rokonlátogatók”. A magyarországi németek kapcsolatainak állambiztonsági ellenőrzése – egy ellenségkép története – Elemzés és források
Pécs-Budapest : Kronosz Kiadó. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, 2020.
324. o.,ill.
Nyelv: magyar, rövid német nyelvű összefoglalóval

Az ajánlóinkban szereplő könyvek (amennyiben nincs más feltüntetve kizárólag kikölcsönzés céljából) megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében.
További információ: info@bibliothek.hu
Honlap: www.bibliothek.hu

Deutschválts nyelvet

Címkék:

Kapcsolódó cikkek:

© 2004 - 2022 • Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ, Minden jog fenntartva!
logo