Bővült a Magyarországi Német Pedagógia és Módszertani Központ (UMZ) csapata

Forrás: LdU

Szeretne rendszeresen hírekről, cikkekről értesülni?
Lájkolja Ön is a –> Zentrum Facebook oldalát

Bemutatkoznak az UMZ új munkatársai

A Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központ (UMZ, korábban UDPI) feladata pedagógus-továbbképzések, valamint intézményvezetői fórumok és tájékoztató rendezvények szervezése, a minisztériumokkal és a külföldi és belföldi partnerekkel való kapcsolattartás, a Német-Magyar Vegyesbizottsági feladatok megszervezése, továbbá a nevelési és oktatási kérdésekben való segítségnyújtás, a leendő nemzetiségi pedagógusok ösztöndíjprogramjának megszervezése és lebonyolítása, pályázatok és támogatói pályázatok átvételi eljárásainak koordinálása, valamint más magyarországi nemzetiségek intézetvezetői feladatainak segítése is. Ezeket a szerteágazó tevékenységeket 2021 nyaráig Weigert József vezetésével hat munkatárs végezte, két magyarországi helyszínen, Pécsett és Budapesten. Az UMZ csapata a közelmúltban két új munkatárssal bővült, akik megfelelési tanácsadóként segítik a munkát. – Nagyon örülünk, hogy két új kollégával bővülhettünk, akik segítenek majd, hogy minden előírásnak megfeleljünk, és akik támogatják a magyarországi német közösségért végzett munkánkat – mondta Weigert József, az UMZ igazgatója.

A GYERMEKEKÉRT DOLGOZNI MINDIG MOTIVÁLÓ ÉS FELEMELŐ
dr. Dávid Gabriella, megfelelési tanácsadó, UMZ

image

- Milyen területről érkezett?

2005-től, 18 évig a pécsi Koch Valéria Kollégium vezetője voltam, és tanítottam is a gimnáziumban. 2009-től az oberhauseni Elsa Brandström Gimnáziummal fennálló testvérkapcsolat és diákcsere beindítója és felelőse voltam, erről a feladatról nem kellett lemondanom. Ugyanígy megmaradok a Pécsi Oktatási Központ – Bildungszentrum Fünfkirchen Alapítvány kuratóriumi titkárának. Ez az alapítvány támogatja a Koch Valéria Iskolaközpont oktatási és nevelési munkáját, diákcserék, erdei iskolák és oktatástechnikai eszközök finanszírozásával és a kiváló tanulók anyagi támogatásával.
Az országban működő nemzetiségi és kollégiumi szaktanácsadói hálózat egyik megálmodója voltam, kidolgoztuk a mestertanári továbbképzések tematikáját, és kb. 60 pedagógust képeztünk ki eddig nemzetiségi mestertanár szaktanácsadóvá. Nemzetiségi, kollégiumi, intézményfejlesztő és konfliktuskezelő szaktanácsadóként jártam az országot, és igyekeztem tudásomat és tapasztalataimat megosztani kollégáimmal a Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ megbízásából. Oktatója vagyok a PTE Neveléstudományi Intézetének, és mint oktatási szakjogász kaptam feladatokat az Oktatási Hivataltól különböző projektekben. Ezenkívül a Magyar Művészeti Akadémia egyik köznevelési szakértőjeként dolgozom, valamint a Nemzeti Pedagógus Kar aktív tagja vagyok.

- Milyen kötődése van a magyarországi németséghez?

Anyai ágon német nemzetiségi származású vagyok, az őseim Fulda környékéről jöttek Magyarországra, a nagyszüleim Mucsin gyerekeskedtek. Én már szászvári lánynak vallom magam. Édesapám székely származású. Örülök, hogy a Leőwey Gimnázium Német Nemzetiségi Tagozatán érettségizhettem, gyermekeim „tiborcosok” voltak – azért, mert mindig is fontos volt számomra a kapott német nemzetiségi értékek továbbadása és ápolása. Nagymamám azt mondta nekem, hogy „mi nagyon büszke német anyanyelvű magyar állampolgárok voltunk, de ebből sajnos baj lett”. Büszkeséggel tölt el, hogy dolgozhatunk magunkért, és teljességgel bízom abban, hogy már nem érhet hátrány bennünket.

- Mi volt a legfőbb motivációja, hogy az UMZ-ben dolgozzon?

Oktatási szakjogászként 2013-ban végeztem a PTE ÁJK-n, most újabb kihívás áll előttem, hiszen többféle jogszabályt kell értelmeznem, megtanulnom és segíteni az iskola- és óvodavezetőket azok alkalmazásában. A tanulási vágy, új emberek megismerése, kicsit másfajta feladatok megoldása, eddigi tapasztalataim megosztásának szándéka volt igazán a motivációm.
Megfelelési tanácsadóként fogok dolgozni, a Magyarország déli részén levő német nemzetiségi települési önkormányzatok által fenntartott oktatási és nevelési intézményekben kell szakmai és jogi tanácsadást végeznem.

- Mik lesznek a főbb munkakörei az UMZ-nél?

Elsősorban az intézményi dokumentumok elkészítésében, módosításában fogok segédkezni az intézményvezetőknek, a belső szabályzatok tanulmányozása után javaslatokat teszek. Intézkedések és eljárások törvényességét kell biztosítanom, a belső kontrollrendszerek meglétét, működését véleményeznem. Folyamatosan kapcsolatot tartok az óvodák és iskolák vezetőivel, bármikor fordulhatnak hozzám kérdéseikkel.
A pályázási lehetőségekre is fel fogom hívni a vezetők figyelmét és segítem őket az eredményes pályázatok benyújtásában. Pedagógus-továbbképzések akkreditációját fogom előkészíteni.
Ezenkívül a tanévre vonatkozó oktatási segédanyagokat készítünk, tájékoztatókat tartunk, szakmai rendezvényeket, workshopokat, továbbképzéseket szervezünk. Sok új feladatot, mozgalmas, eredményes hétköznapokat várok az új munkahelyemtől, a gyermekekért dolgozni mindig motiváló és felemelő.

 

NEM SZAKADTAM EL AZ OKTATÁSTÓL ÉS A MAGYARORSZÁGI NÉMETSÉGTŐL,
CSAK MOSTANTÓL MÁSKÉPP FOGOM SZOLGÁLNI EZT A KÉT,
SZÁMOMRA KIEMELTEN FONTOS ÜGYET

Waldmann-né Baudentisztl Éva, megfelelési tanácsadó, UMZ

image

- Milyen területről érkezett?

Pedagógus voltam. Gyermekkorom óta készültem erre a hivatásra. Felmerült, hogy óvodapedagógus vagy alsó tagozatos tanító legyek, végül a némettanári hivatás mellett döntöttem. A nyelvet a gimnáziumban kezdtem tanulni, és Pfiszterer Zsuzsanna személyében olyan csodálatos némettanárom volt, aki maga is a nemzetiségi élet elkötelezett híve. Akkor döntöttem úgy, hogy követem a példáját. A Baji Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskolában tanítottam németet, magyarországi német hon- és népismeretet, nemzetiségi táncot. Ez az intézmény a helyi német nemzetiségi önkormányzat fenntartásában működik. Ez volt az első munkahelyem a főiskola után, 24 évig dolgoztam itt. Fájó szívvel hagytam ott a gyerekeket és a kollégákat, mert mindig is szerettem tanítani.

- Milyen kötődése van a magyarországi németséghez?

Német nemzetiségi családból származom, nagyszüleim és szüleim révén már kislánykoromban megismertem és megszerettem ezt a kultúrát. Természetes volt, hogy énekkarba, tánccsoportba járjak a szülőfalumban, Dunaszentmiklóson. Aztán amikor elég idős lettem, az önkormányzatiságból is kivettem a részem. Ennek már lassan 30 éve. Dunaszentmiklóson a települési német nemzetiségi önkormányzatnál kezdtem, aztán a területi és az országos önkormányzatba is bekerültem. Jelenleg a Komárom-Esztergom Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke és a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata egyik elnökhelyettese vagyok.

- Mi volt a legfőbb motivációja, hogy az UMZ-ben dolgozzon?

Ez egy eléggé összetett dolog. Egyrészt 24 év után úgy éreztem, kicsit megrekedtem, ellaposodott a munkám, hogy pedagógusként már nem sok lehetőségem van a megújulásra. Bármennyire szeretem a gyerekeket, a tanítást, megérett bennem a gondolat, hogy valami mást, valami többet szeretnék. Ekkor jött ez a lehetőség. Nem szakadtam el egészen az oktatástól, és nem szakadtam el a magyarországi németségtől sem, csak mostantól másképpen szeretném, másképpen fogom szolgálni ezt a két, számomra nagyon fontos ügyet. Úgy gondolom, hogy az iskolai mindennapok ismerete, az önkormányzatnál szerzett tapasztalataim, a segítő, pozitív hozzáállásom nagy segítségemre lesznek a tanácsadói munkámban.

- Mik lesznek a főbb munkakörei az UMZ-nél?

Elsősorban szakmai és jogi tanácsadás, segítségnyújtás az intézményi dokumentumok elkészítésében és a jogszerű működésben. Azok az intézmények fognak hozzám tartozni, amelyek az ország északi felében nemzetiségi önkormányzati fenntartásban vannak. A hivatalos megnevezés: megfelelési tanácsadó. Eddig ilyen nem volt az UMZ-ben, úgyhogy az igazi feladatok még kialakulóban vannak. Az biztos, hogy segítő, tanácsadó szerepem lesz: javaslattétel és segítségnyújtás, hogy az intézmények megfeleljenek a jogszabályoknak és a belső szabályozóknak, rendelkezzenek a megfelelő, jogszerű dokumentumokkal, működőképes belső kontrollrendszerrel. Mindemellett a tanévre vonatkozó, illetve szakmai segédanyagok készítése, kapcsolattartás, a jogszabályi változások, pályázati lehetőségek követése és az intézmények tájékoztatása, szakmai rendezvények – például továbbképzések, workshopok, konferenciák, kulturális rendezvények – előkészítése, szervezése, és természetesen a részvétel ezeken, végül pedig cikkek, tanulmányok írása és közzététele. Örültem, hogy a feladataim között szerepel a nemzetiségi versenyeken való részvétel és zsűrizés is, így azért a gyerekekkel is találkozom majd.
Igyekszem a működési területemhez tartozó intézményekkel, elsősorban az intézményvezetőkkel szoros és jó munkakapcsolatot kialakítani. Célom, hogy az intézményeknél jogszerű, zökkenőmentes, átlátható és logikus szervezeti és szakmai munka folyjon, ami lehetőséget nyújt arra, hogy a legfontosabb tényező, az oktatás nyugodt körülmények között tudjon zajlani. Azt gondolom, hogy ez az érdeke a fenntartónak, az intézménynek, a pedagógusoknak, a szülőknek és a gyermekeknek egyaránt.

Deutschválts nyelvet

Címkék:

Kapcsolódó cikkek:

© 2004 - 2021 • Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ, Minden jog fenntartva!
logo