Konszenzus a történelemről

Forrás: LdU

Szeretne rendszeresen hírekről, cikkekről értesülni?
Lájkolja Ön is a –> Zentrum Facebook oldalát

Magyarra fordították a korrekt hazai német emlékezetpolitika alapművét

A kora középkortól napjainkig tárja elénk a magyarországi németek történetét az a mű, amelynek magyar nyelvű változatát március elején mutatták be először Budapesten és Pécsett. Gerhard Seewann müncheni történészprofesszor monográfiája 2012-ben jelent meg németül, a több mint ezer oldalt Vitári Zsolt pécsi történész fordította magyarra. A kétkötetes tudományos összefoglaló nagy űrt tölt be a hazai németség életében: végre egyetlen műben elevenedik meg évszázadokon átívelő történetük. Az érintett népcsoport Seewann professzor munkájának megjelenésében látja legendáktól, sztereotípiáktól, tabuktól és hamisításoktól mentes saját történeti narratívájának megszületését. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata (MNOÖ) országszerte könyvbemutatókkal népszerűsíti a művet, azt remélve, hogy az immár magyarul is hozzáférhető monográfiát nem csak a magyarországi németek forgatják majd érdeklődéssel.

IMG_3839

Gerhard Seewann több mint három évtizede foglalkozik a hazai németség történetének kutatásával. A történész munkássága, mely gyakran szokatlan szempontokat is felvet, kétségkívül A magyarországi németek története 1-2. című monográfiájában teljesedik ki.  A szerző a kötet előszavában úgy fogalmaz: minden csoportnak, így a magyarországi németeknek is szüksége van arra, hogy históriáját saját szempontjából értelmezhessék, ami az identitásteremtés alapja lehet. A magyar történetírás Seewann szerint meglehetősen nemzetközpontú, kirekeszti a hazánkban élő nemzetiségeket. A seewann-i monográfia több mint ezer esztendő áttekintésével vizsgálja a Magyarországon élő németek történetét, identitását, a németek kapcsolatát és összefonódását a magyarokkal és más kisebbségekkel – beágyazva mindezt nagyobb történeti összefüggésekbe. Külön említést érdemel a mintegy 150 oldalnyi forrásmelléklet, amelynek első feljegyzése 1689-ből, a németek betelepítésének idejéből származik. Ez megfogalmazza, hogyan szolgálhatja a Magyar Királyság belpolitikai működése a célt, miszerint „a közjó, vagyis az egész közösség s külön-külön minden egyes ember java előmozdítható, károsodásuk pedig elhárítható” legyen.

Mind Budapesten, a Magyarországi Németek Házában (március 8-án), mind Pécsett, a Lenau Házban (március 9-én) nagy érdeklődés övezte a könyvbemutatót, amelyen a szerző maga is részt vett.

A budapesti bemutatóra a Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ szervezésében került sor. Ambach Mónika, az intézmény igazgatója hangsúlyozta annak fontosságát, hogy a magyar nyelvű kiadvány még szélesebb körben teszi ismertté a németség történetét. Megemlékezett Láng Józsefről, az Argumentum kiadó közelmúltban elhunyt tulajdonos-ügyvezetőjéről, akinek származása révén is szívügye volt, hogy ez a színvonalas munka megjelenjen. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata képviseletében Schuth János abbéli reményét fejezte ki, hogy a monográfia diskurzusokat indít el, illetve, hogy a magyar történészek is tanulmányozzák majd. A publikációt Szász Zoltán, az MTA BTK Történettudományi Intézetének nyugalmazott tanácsadója mutatta be, és azt identitásformáló dokumentumként jellemezte. Véleménye szerint ez egy modern munka, de semmiképp sem posztmodern absztrakció, amely pompás forrásválogatást tartalmaz. A szerző érdemei közt sorolta fel, hogy a németséget nem önmagában vizsgálja, hanem a teret is történelmi térben értelmezi. Megemlítette továbbá, hogy a könyv számos olyan példát taglal, melyekkel az eddigi történelmi munkák kevésbé vagy egyáltalán nem foglalkoztak: ilyen a németség betelepítésének nagyfokú szervezettsége, amit a kiadványban található mellékletek is bizonyítanak. Vagy alig ismert tény az is, hogy a betelepítés nem zárult le a 18. században, hiszen annak kérdése a későbbiekben – például a reformkorban – ugyancsak felmerült, csak mindig más aspektusok kerültek előtérbe. Gerhard Seewann köszönetét fejezte ki mindenkinek, aki közreműködött a monográfia megjelentetésében. Elmondta, ezt a művet nem tudta volna létrehozni, ha nem él hosszú évekig Magyarországon, mert az itteni légkör, az emberekkel való közvetlen találkozások rendkívül fontosak voltak e tekintetben.

Pécsett Kerner Lőrinc, a Lenau Egyesület elnöke köszöntötte az egybegyűlteket, és elmondta: bár sokat tűnődött azon, miért nem voltak képesek a magyarországi németek arra, hogy történetüket maguk vessék papírra ilyen magas színvonalon, ugyanakkor felismerte, hogy a hiteles történetíráshoz szükség vlt a külső, elfogulatlan nézőpontra. A kötetet Pók Attila mutatta be a pécsi közönségnek. A történész és egyetemi tanár mindenekelőtt a monográfiára jellemző szokatlan szemléletet és az érintett kényes témákat emelte ki. Szó került arról, milyen különleges képet fest Seewann a németség identitásának változásáról, és hogy valóban mennyire igazságtalan volt Kovács Imre radikális politikus mondata, melyet a németek második világháború utáni elűzetése kapcsán gyakran idéznek: „a svábság egy batyuval jött ide, egy batyuval is menjen”. A német telepesek ugyanis „egy batyunyi” holmi helyett értékes tudást, kultúrát hoztak magukkal hazánkba, amivel évszázadokon át hozzájárultak Magyarország fejlődéséhez.

- Az emlékezés egyúttal identitásteremtő funkcióval is rendelkezik. Ezt a funkciót ez a kézikönyv csak akkor tudja biztosítani, ha narratíváját a magyarországi németek célcsoportja elfogadja – vallja Gerhard Seewann. A könyv iránti óriási érdeklődés, valamint az a tény, hogy megjelenését és fordítását a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata mellett számos jelentős szervezet támogatta, az innovatív történelemszemlélet elfogadásáról tanúskodik. Az MNOÖ a munkára a korrekt hazai német emlékezetpolitika alapműveként tekint.

 

A kiadvány megrendelhető az Argumentum Kiadótól >>>
Megvásárolható:
Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ – Bp., Lendvay u. 22., tel.: +36-1-373-0933
Lenau Ház – Pécs, Munkácsy M. u. 8., tel.: +36-72-332-515
Ára: 12.000,- Ft.

Deutschválts nyelvet

Címkék:

Kapcsolódó cikkek:

© 2004 - 2021 • Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ, Minden jog fenntartva!
logo